Visegrád látkép

Adventi gondolatok

 

adventi koszorú

 

2017. december 10.
Advent 2. vasárnapja

 

Út a pusztán át

 

A pusztában kiáltónak szava:
Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!
(Iz 40,3)

 

Történt, hogy Keresztelő János a pusztában
hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.
Kivonult hozzá egész Júdea vidéke és Jeruzsálem minden lakója.
Miközben megvallották bűneiket,
megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
(Mk 1, 3–5)

 

Advent 2. vasárnapján az Egyház Keresztelő Szent Jánost állítja szemünk elé. A durva ruhát viselő és keményen böjtölő szigorú aszkéta alakja nehezen illeszthető be 21. századi világunkba.

A modern embernek ugyanis nincs szüksége Üdvözítőre. Úgy gondolja, képes megváltani önmagát. Elutasítja a keresztet, nem ismeri az önmegtagadás (önfegyelmezés) és az áldozat értékét. Sőt, azt hirdeti, hogy a boldogság elnyeréséhez erkölcsi megfontolás nélkül engedni kell minden testi vágynak, szenvedélynek, természetes ösztöneinknek. Nap mint nap látjuk ennek a feje tetejére állított gondolkodásmódnak súlyos következményeit.

Éppen ebben mutatkozik meg a teveszőrbe öltözött próféta üzenetének aktualitása. Keresztelő Szent János alakja leleplezi előttünk a bűn súlyos valóságát. Tudatosítja bennünk, hogy vigyázatlanságunk miatt a bűn behálózza egész életünket, megkötöz, és szolgasorba dönt bennünket. Ráébreszt arra, hogy ebből a rabságból egyedül, csupán a saját erőnkre támaszkodva sohasem leszünk képesek megszabadulni. Feltétlenül rá vagyunk utalva Krisztusnak, a Megváltónak kegyelmi segítségére.

A bűnbocsánat, a megszentelő kegyelem és Szentlélek ajándékát a keresztségben és a bérmálásban nyertük el. Ugyanakkor mindig megújulásra szorulunk. Úton vagyunk, és keresztény életünknek folytonos megtérésnek kell lennie. Éppen ezért nagy szükségünk van az újrakezdés és kiengesztelődés szentségére, vagyis a szentgyónásra. Keresztelő Szent János kortársai, mielőtt alámerültek volna a Jordán vizében, alapos önvizsgálatot tartottak, és nem szégyellték megvallani bűneiket. Legyen ilyen alapos a mi szentgyónási készületünk is!

 

Ne féljetek a gyónástól!
Amikor beállsz a gyónásra várók sorába,
a lelked tele van kétséggel, szégyennel is,
ám a gyónás után szabadnak, nagynak, szépnek,
megbocsátottnak, fehérnek, boldognak érzed magad.
Ez a gyónás szépsége!

(Ferenc pápa)

 

 

* * *

 

Az előző napok adventi gondolatait
az alábbi naptár segítségével érheti el:

 

2017. december
hét \ napVHKSzCsPSzo
Advent I. 3 4 5 6 7 8 9
Advent II. 10 11 12 13 14 15 16
Advent III. 17 18 19 20 21 22 23
Advent IV. 24 25 26 27 28 29 30