Visegrád látkép

 

Föliratkozás hírlevélre

 

Ha szeretne rendszeres értesítéseket kapni a plébánia híreiről, aktális programjairól, itt feliratkozhat a plébánia emailes listájára. Ha a híreket nem szeretné többé megkapni, a leiratkozáshoz elegendő az email címet megadni.


E-mail:

Vezetéknév

Keresztnév


A hírlevél üzemeltetője: https://lev-lista.hu

 

Hirdetéseink

 

Évközi 15. vasárnap

2020. július 12.

 

 1. A múlt hétvégi „Péter-fillérek”-gyűjtés 83.760 Ft-ot eredményezett, amit a Érsekségre továbbítottunk. Isten fizesse meg a nagylelkű adományokat!

 2. Heti ünnepeink: Szerdán Szent Bonaventura püspök és egyháztanító, csütörtökön Kármel-hegyi Boldogasszony, pénteken Szent Zoerárd-András és Benedek remeték, szombaton Szent Hedvig királynő emléknapja lesz.

 3. Szombaton, július 18-án, az esti mise után 7 órától „Vigadj boldog Pannónia…” címmel magyar szentjeink énekes imádságai hangzanak fel templomunkban Pálmai Árpád énekművész előadásában. Jöjjünk minél többen!

 4. Előre hirdetjük, hogy július 31-én, pénteken a Beregszászi Illyés Gyula Színház egyfelvonásos Csehov komédiákat ad elő Lakiteleken. Az előadást, szerény ebédet és az autóbuszos szállítást a Lakitelki Népfőiskola díjmentesen biztosítja.

  Indulás reggel 6 órakor a CBA mögötti parkolóból 40 fős különbusszal, hazaérkezés este 6 óra tájban.

  Jelentkezés Szabóné Mayer Katalinnál.

 5. Virágszőnyegről készült fényképek Draxlerné Annánál és Szlovák Erzsébetnél 70 Ft-ért kaphatók.

Régebbi, de még aktuális:

 1. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerdán közleményt adott ki, melynek értelmében jövő vasárnaptól, Úrnapja ünnepétől a szentmise látogatás alóli általános felmentés érvényét veszíti. Természetesen az idősebb, veszélyeztetett és beteg hívők továbbra is mentesülnek a szentmise látogatás kötelezettsége alól az általános morális alapelvek alapján.

 2. A járványügyi távolságtartás megtartása érdekében az áldoztatás szektoronként történik: előbb a jobb, majd a bal padsorok kerülnek sorra az áldozásnál. Ezzel el tudjuk kerülni, hogy középen kettes sor alakuljon ki.

 3. Aki egészségénél fogva megteheti, hogy eljöjjön a templomba, ne feledkezzék meg a húsvéti szentgyónás és áldozás pótlásáról!

 4. A Főegyházmegye rendelkezése értelmében hétfőtől, május 18-ától újra lehet nyilvános szentmiséket tartani hétköznap és vasárnap egyaránt a szükséges biztonsági intézkedések gondos megtartása mellett.

  Ennek értelmében:
  a) Viseljünk szájat és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt!
  b) Egymás között tartsunk másfél méteres távolságot!
  c) Használjuk a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt!
  d) Csak a kézbe áldozás megengedett.
  e) A szenteltvíztartók továbbra is üresek maradnak.
  f) Békeköszöntésnél kerüljük a fizikai kontaktust!
  g) Adománygyűjtésre a mise végén kerül sor.

 5. A szentmise látogatása alól továbbra is felmentést kapnak azok, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett csoportba tartoznak.

  Vasárnaponként a Danubia televízió továbbra is közvetít szentmisét Visegrádról, du. 16 órakor.

 6. Köszönjük mindazok nagylelkű anyagi támogatását, akik akár borítékban elhelyezett pénzadománnyal, akár banki átutalással fizették be egyházközségi hozzájárulásukat vagy perselybe szánt adományukat. Ezek a felajánlások most különösen értékes segítséget jelentenek, mivel a plébánia bevételei a járványhelyzet miatt alaposan megcsappantak, miközben a rezsi kiadások változatlanok maradtak, így a plébánia a tartalékait éli fel.

  Készpénzes adományt a templom előterében található perselybe lehet dobni. A Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia számlaszáma: 64700038-10001260 (Takarékbank).

  Banki átutalás most már ún. másodlagos azonosító használatával is lehetséges. Ez annyit jelent, hogy a bankszámlaszám helyett a plébánia könnyebben megjegyezhető email címét (iroda [KUKAC] visegrad [KÖTŐJEL] plebania [PONT] hu) is lehet használni utaláskor.

 7. A bűnbánati fegyelemmel kapcsolatos útmutatás:

  A bűnbocsánat elnyerésének mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csak a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot, és Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. A tökéletes bánat fölindítása azonban magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát.

  Ima a tökéletes bánat fölindításához:

  Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

  Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

 8. A lelki áldozás az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie.

  Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz, az lelki áldozást sem tud végezni.

  Ima a lelki áldozáshoz:

  Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

  A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

  Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

 9. A böjti fegyelem rendje:

  - Az esztendő két napján, hamvazószerdán és nagypénteken ún. szigorú böjt van érvényben a 18 és 60 év közötti korosztály számára. Úgy tartjuk meg, hogy a hústól tartózkodunk, legfeljebb háromszor étkezünk, és csak egyszer eszünk jóllakásig.

  - Nagyböjt péntekjei böjti napok. Aki elmúlt 14 éves, a hús fogyasztásától tartózkodjék a nagyböjti péntekeken.

  - Az év többi péntekje is bűnbánati nap. Ilyenkor akár húsmentes böjttel, akár jócselekedettel, vagy imádsággal, esetleg más lemondással is kifejezhetjük bűnbánatunkat.

  Az elmélyültebb imádság, a jócselekedetek és az önmegtartóztatás természetesen a nagyböjti készülethez is hozzátartoznak!