Visegrád látkép

 

Hirdetéseink

 

Évközi 2. vasárnap

2019. január 20.

  1. A mai napon van az elvándorlók és menekültek világnapja. Imáinkban emlékezzünk meg azokról, akik üldözés, éhezés vagy nélkülözés miatt elhagyni kénysze-rültek hazájukat!
  2. Szent Sebestyén ünnepe idén vasárnapra esik. Ezért a Millenniumi kápolna búcsúját hétfőn, január 21-én tartjuk. A szentmise de. 10 órakor kezdődik. A hagyomány szerint ez az ún. „felvégi búcsú”. Aki tud jöjjön a szentmisére! Az esti mise elmarad.
  3. Szerdán Barabás Gábor, Csepregi Szabolcs, és Szigeti János elbontották és elszállították a karácsonyfákat, az asszonyok szétbontották a betlehemet és elvégezték a takarítást. Mindnyájuknak köszönjük áldozatos munká-jukat. Isten fizesse meg!
  4. Január 20-tól 27-ig tart az imanyolcad a keresztények egységéért. Megnyitása a mai napon lesz (jan. 20-án vasárnap) a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Kórház kápolnájában du. 4 órakor. Ez nem szentmise lesz, hanem ökumenikus istentisztelet. Kedden a református templomban, csütörtökön a mi templomunkban lesz a közös imádság este 6 órától. A liturgiát a helyi gyülekezet vezeti, és a vendég pap prédikál: Kedden Tibor atya, csütörtökön Vörös Ákos nagytiszteletű úr hirdeti az igét. Vegyünk részt minél többen az imanapokon! Kérjük, hogy aki tud, hozzon egy tálca süteményt csütörtökön, hogy az imaóra után megvendégelhessük a református testvéreket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ökumenikus alkalmakon nem lesz szentáldozási lehetőség, a két reggeli mise (kedd, csütörtök) pedig elmarad.
  5. Heti ünnepeink: Heti ünnepeink: hétfőn Szent Ágnes szűz és vértanú, kedden Boldog Batthyány-Strattmann László orvos, családapa és Szent Vince diakónus és vértanú, csütörtökön Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító emléknapja, pénteken Szent Pál apostol megtérésének, szombaton Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök ünnepe lesz.
  6. 2019-es Katolikus kalendárium tartalmas olvasmányokkal a sekrestyében kapható. Ára 400 Ft.
  7. Kiss Károly 44 éves korában elhunyt. Temetése január 26-án, szombaton du. 2 órakor lesz. Érte az engesztelő szentmise pedig 28-án, hétfőn este 6 órakor.
  8. Mezei Anna január 17-én elhunyt. A temetésével kapcsolatban később tudunk tájékoztatást adni.
  9. Gróh Jánosné életének 93. évében elhunyt. A temetésével kapcsolatban később tudunk tájékoztatást adni.

 

Megújult a régi oltárkép

 

Ecce Agnus Dei

„Ecce Agnus Dei”

 

Hírek az oltárképpel kapcsolatban