Visegrád látkép

 

Hirdetéseink

 

Évközi 23. vasárnap

2019. szeptember 9.

  1. Heti ünnepeink: Csütörtökön Szűz Mária neve napja, pénteken Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító emléknapja, szombaton a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe lesz.

  2. A templomi kórusunk megkezdte a szerda esti énekpróbákat. Új tagok jelentkezését is várjuk, különös tekintettel a férfi szólamokra.

  3. Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik a Mária-kápolna búcsúünnepségének előkészítésében és lebonyolításában részt vettek/vesznek: az Önkormányzat dolgozóinak, a hangosítást biztosítónak, a takarításban közreműködőknek, a kápolnagondozó családnak, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a vendéglátásért. Karnagy úrnak és az énekkar tagjainak is hálánkat fejezzük ki, hogy szolgálatukkal az ünnepet emelkedettebbé teszik.

  4. A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány örömmel teszi közhírré, hogy nagylelkű adományozóknak és jótevőknek köszönhetően befejeződött a Kálvária-kápolna felújítása. A megszépült műemléképület megáldása szombaton (szept. 14-én) délután 3 órakor lesz. Szeretettel hívunk és várunk minden kedves hívőt és érdeklődőt!

  5. A héten elkezdődött a hitoktatás az iskolában. Az iskolás gyermekek és fiatalok Szentlélek-váró ünnepét, a Veni Sanctét jövő vasárnap, a reggel 9 órai szentmisében tartjuk, ezért a tanuló-ifjúság és szüleik jelenlétére feltétlenül számítunk! Egyúttal kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy gyermekeik részvételét a hittanórákon és a szentmiséken egész évben kísérjék figyelemmel!

Régebbi, de még aktuális:

  1. A Nemzetközi Eucharisztikus Konresszus Titkársága szálláslehetőséget keres a 2020. szeptember 13-20-ig tartandó kongresszus idejére az ide érkező vidéki és határon túli résztvevők számára. Aki szívesen lát vendégül zarándokokat, iratkozzék fel a sekrestyében elhelyezett lapon, vagy jelentkezzen a https://forms.gle/BjW69RbFAQsFuEZR9 webcímen.

  2. A polgári év második felében vagyunk. Aki még nem fizette be egyházi hozzájárulását (adóját), ne feledkezzen meg róla!

  3. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége várja soraiba olyan édesanyák, nagyszülők, házaspárok jelentkezését, akik szívükön viselik a gyermekek és családok sorsát, és szeretnének egy imaközösséghez tartozni. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblán, jelentkezés a sekrestyében vagy személyesen Gálné Földházi Annánál.

  4. A Szentendrei Rendőrkapitányság kérésének eleget téve felhívjuk a figyelmet az utóbbi időben sajnálatos módon elterjedt ún. „unokázós csalásra”. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a csaló felhív egy idős embert, és közli, hogy gyermeke, unokája, rokona bajban van, és sürgősen pénzre van szüksége. Általában közlekedési balesetből fakadó kárra hivatkoznak a csalók, és az ilyen ürüggyel kicsalt készpénzért elküldenek valakit a sértett lakhelyére, majd az átvett összeggel eltűnnek. A kihelyezett plakáton részletes útmutatást találunk, hogy előzzük meg a bajt!

 

Megújult a régi oltárkép

 

Ecce Agnus Dei

„Ecce Agnus Dei”

 

Hírek az oltárképpel kapcsolatban