Visegrád látkép

 

Hirdetéseink

 

Szentháromság vasárnapja

2019. június 16.

  1. Heti ünnepeink : pénteken Gonzága Szent Alajos szerzetes, szombaton Fisher Szent János püspök, vértanú és Morus Szent Tamás vértanú emléknapja lesz.

  2. Jövő vasárnap, június 3-án Urunk Szent Testének és Vérének ünnepe, Úrnapja lesz. A szentmisét a Mária Rádió is közvetíti. Kérjük az idén elsőáldozáshoz járult gyermekeket, hogy ¼ 9-re jöjjenek a plébániára a felöltözés miatt.

  3. Az úrnapi körmenet ministráns-próbája szerda este a mise után ½ 7-től lesz a templomban. Kérjük a ministránsokat, hogy jöjjenek el erre az alkalomra!

  4. Aki teheti jöjjön a körmenetre! Ezáltal is kifejezzük hitünket és tiszteletünket az Oltáriszentség iránt. Kérjük, hogy aki tud kerti virágot adni, legkésőbb szombat reggelig hozza a templomba. A virágra szánt adományt – mely a kertészetből beszerzett virágokra szükséges – a nagyperselybe szíveskedjenek dobni, vagy személyesen Schandlné Tubinak adják! Köszönjük az eddigi felajánlásokat is! Aki a munkálatokban szeretne segíteni, hozzon magával metszőollót!

  5. Szombaton (június 22-én) a virágszőnyeg készítés miatt este 6 órakor nem lesz szentmise!

  6. Előre jelezzük, hogy templomunk búcsúnapját, Keresztelő Szent János születésének főünnepét két hét múlva vasárnap, június 30-án fogjuk tartani.

Régebbi, de még aktuális:

 1. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége várja soraiba olyan édesanyák, nagyszülők, házaspárok jelentkezését, akik szívükön viselik a gyermekek és családok sorsát, és szeretnének egy imaközösséghez tartozni. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblán, jelentkezés a sekrestyében vagy személyesen Gálné Földházi Annánál.

 2. Az elmúlt évben örvendetes módon számos leány bekapcsolódott az oltárszolgálatba.

  Most szeretnénk a fiúk számára is egy külön csoportot indítani.

  Várjuk olyan alsó és felső tagozatos fiúk jelentkezését, akik ministránsként szívesen segédkeznének az oltárnál, de eddig még nem volt bátorságuk jelentkezni. Különösen is számítunk az elsőáldozásra készülő csoport tagjaira.

 3. A Szentendrei Rendőrkapitányság kérésének eleget téve felhívjuk a figyelmet az utóbbi időben sajnálatos módon elterjedt ún. „unokázós csalásra”. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a csaló felhív egy idős embert, és közli, hogy gyermeke, unokája, rokona bajban van, és sürgősen pénzre van szüksége. Általában közlekedési balesetből fakadó kárra hivatkoznak a csalók, és az ilyen ürüggyel kicsalt készpénzért elküldenek valakit a sértett lakhelyére, majd az átvett összeggel eltűnnek. A kihelyezett plakáton részletes útmutatást találunk, hogy előzzük meg a bajt!

 

Megújult a régi oltárkép

 

Ecce Agnus Dei

„Ecce Agnus Dei”

 

Hírek az oltárképpel kapcsolatban