Visegrád látkép

 

Hirdetéseink

 

Évközi 32. vasárnap

2019. november 10.

 1. Heti ünnepeink: Hétfőn Tours-i (e.: Túri) Szent Márton püspökről, keddenSzent Jozafát püspök és vértanúról, szerdán a magyar szentekről és boldogokról, pénteken Nagy Szent Albert püspök és egyháztanítóról, szombaton Skóciai Szent Margitról emlékezünk meg.

 2. Jövő vasárnap, Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva a Karitász javára lesz országos gyűjtés. Adakozzunk jó szívvel!

 3. November hónapban a nagyperselyben helyezheti el adományát mindenki, aki a temető egész évi fenntartásához hozzájárul.

 4. A héten kedden reggel kivételesen egy órával később, 7 helyett 8 órakor lesz a szentmise.

 5. Csütörtök délutántól a késő esti órákig a Képzőművészeti Egyetem küldöttsége a templom főoltárképének fényképezését végzi tudományos kutatás céljából. Nagy szükségünk volna 3-4 fő önkéntesre, akik a munkálatok alatt 1-2 órára vállalnák a templom felügyeletét. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

 6. A múlt vasárnapi jótékonysági rendezvény 266 ezer Ft-ot eredményezett. A szervezők továbbították az összeget a rászorult gyermek részére létrehozott számlára. Köszönet mindazoknak, akik felajánlásukkal, munkájukkal és adományukkal segítettek!

 7. +Dr. Nagy Ervinné Felkai Katalin (Brém Katalin) temetése november 15-én pénteken du. 1 órakor lesz, majd utána Érte az engesztelő szentmise. Pénteken este 6 órakor nem lesz szentmise!

Régebbi, de még aktuális:

 1. Az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit és nagyszüleit kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyerekek részvételét a szentmiséken és a hittanórákon . Ne feledkezzenek meg a jelenléti ív aláírásáról sem! Elsőáldozáshoz csak az a gyermek járulhat, aki az egész tanévben rendszeresen részt vesz a szentmiséken és hittanokon.

 2. Elkészült a temetői sírhelyek digitális nyilvántartása. A sírhelyek körülbelül ⅓-ának érvényessége lejárt. A lejárt vagy bizonytalan érvényességű sírhelyeken emlékeztető cédulát helyezünk el. (Ezek kihelyezése nem egyszerre, hanem folytatólagosan történik.)

  Kérjük, hogy akinek lejárt a sírhelye, vagy le kíván mondani sírhelyéről, hivatali időben keresse fel a plébániát!

  Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a síremlékek felújítását, átalakítását minden esetben előzetesen be kell jelenteni a plébánián (írásban). A temetőkerítést önkényesen megbontani szigorúan tilos és balesetveszélyes!

 3. Tisztelendő úr szeretne közelebbről megismerkedni plébánia-közösségünk családjaival.Aki szívesen meghívná Tibor atyát otthonába, például egy vasárnapi ebédre, beszélgetésre, esetleg házszentelésre is, egyeztessen vele időpontot. A gyermekeket nevelő családok elsőbbséget élveznek. Természetesen idősebb házaspárok és egyedülálló személyek is jelentkezhetnek, ez esetben a szabadon maradó időpontok függvényében tud az atya eleget tenni a meghívásoknak.

 4. A Nemzetközi Eucharisztikus Konresszus Titkársága szálláslehetőséget keres a 2020. szeptember 13-20-ig tartandó kongresszus idejére az ide érkező vidéki és határon túli résztvevők számára. Aki szívesen lát vendégül zarándokokat, iratkozzék fel a sekrestyében elhelyezett lapon, vagy jelentkezzen a https://forms.gle/BjW69RbFAQsFuEZR9 webcímen.

 5. A templomi kórusunk megkezdte a szerda esti énekpróbákat. Új tagok jelentkezését is várjuk, különös tekintettel a férfi szólamokra.

 6. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége várja soraiba olyan édesanyák, nagyszülők, házaspárok jelentkezését, akik szívükön viselik a gyermekek és családok sorsát, és szeretnének egy imaközösséghez tartozni. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblán, jelentkezés a sekrestyében vagy személyesen Gálné Földházi Annánál.

 7. A Szentendrei Rendőrkapitányság kérésének eleget téve felhívjuk a figyelmet az utóbbi időben sajnálatos módon elterjedt ún. „unokázós csalásra”. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a csaló felhív egy idős embert, és közli, hogy gyermeke, unokája, rokona bajban van, és sürgősen pénzre van szüksége. Általában közlekedési balesetből fakadó kárra hivatkoznak a csalók, és az ilyen ürüggyel kicsalt készpénzért elküldenek valakit a sértett lakhelyére, majd az átvett összeggel eltűnnek. A kihelyezett plakáton részletes útmutatást találunk, hogy előzzük meg a bajt!
 8. A polgári év utolsó negyedében vagyunk. Aki még nem fizette be önkéntes hozzájárulását ("egyházi adó"), ne feledkezzék meg róla!

 

Megújult a régi oltárkép

 

Ecce Agnus Dei

„Ecce Agnus Dei”

 

Hírek az oltárképpel kapcsolatban