Visegrád látkép

Hirdetéseink

Szentháromság vasárnapja

2023. június 4.

 1. Jövő vasárnap, június 11-én Urunk Szent Testének és Vérének ünnepe, Úrnapja lesz. A szentmise kivételesen de. ½ 10-kor (9:30-kor) kezdődik a körmenet miatt.

  Idén is készül virágszőnyeg. Az e célra szánt adományokat a nagyperselybe szíveskedjenek dobni, vagy Schandlné Tubinak adják!

  A mohát a padlásról kell lehordani és a templomban kiteríteni. Ehhez kérjük férfiak, fiatalok segítségét hétfőn, június 5-én du. 3 órától.

  A virágot előreláthatólag csütörtök délután hozzák. Aki tud hozzon vödröt a templomba, amibe a virágokat be tudjuk helyezni. A virágok érkezésekor is szívesen fogadjuk a segítő kezeket!

  Akinek a kertjében van a virágszőnyeghez használható virágja, virágszirma, péntek délutántól a templom előterében elhelyezheti. Az idei virágszőnyegben kirakjuk a pápalátogatás jelvényét. Ehhez szükségünk van ezüst színű levelekre. Ilyen növények a nyuszifül, a nőszirom, a molyhos madárhúr, az ezüstlevél (hamvaska) és az ezüstfa (ezüstfűz, olajfűz). Kérjük, hogy akinek vannak ilyen növények a kertjükben, hozzák el péntek délután a templom előtérbe. Ezüstfűz az öböl környékén is található.

  A virágok „fejelése” szombaton reggel 6 órától lesz a templomban. Aki kedvet érez a munkához, jöjjön segíteni, és ollót hozzon magával. Ez kb. 1½ – 2 órát vesz igénybe.

  A virágszőnyeg készítését szombaton reggel 9 óra körül kezdjük. Ide is várjuk a vállalkozó szellemű felnőttek és fiatalok segítségét. Előre is köszönjük a részvételt és segítséget!

  A segítségnyújtás formáiról részletes tájékoztatás a kihelyezett plakáton olvasható.
 2. Kérjük az idén elsőáldozott gyermekeket, valamint a ministránsokat, hogy jövő vasárnap, Úrnapja ünnepén ½ 9-re jöjjenek a plébániára a felöltözés és szertartáspróba miatt.

 3. Aki teheti, vegyen részt a körmeneten! Ezáltal is kifejezzük hitünket és tiszteletünket az Oltáriszentség iránt.

 4. Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik pünkösdhétfőn a Millenniumi Kápolnánál tartott szentmise és átadási ünnepség előkészítésében és megrendezésében közre-működtek. Külön köszönjük Schandlné Tubinak, hogy a pályázati és felújítási folyamatot végigvitte, a munkálatokat saját anyagi ráfordítással is támogatta. Hasonlóképpen köszönjük Félegyházi András készséges segítségét is a tervezői és művezetői feladatok gondos ellátásában.

 5. Előre hirdetjük, hogy június 17-én, szombaton de. ½ 11-kor lesz a diakónus- és papszentelés. Idén a Budapesti Szent István-bazilikában lesz az esemény, amelynek keretében Erdő Péter bíboros úr pappá szenteli Faragó András diakónust, négy papnövendékeket pedig diakónussá. Bíboros úr állandó diakónusokat is szentel: Győző Tamás dömösi hitoktatót, magyartanárt másik négy házas férfival együtt fogja a szerpapi (diakónusi) rend tagjai közé fogadni. A szentelési ünnepre szeretettel hívjuk egyházközségünk minden tagját. A meghívót kihelyeztük a templom előterében.

 6. Előre jelezzük, hogy a tanuló ifjúság tanévzáró szentmiséjét, a Te Deumot, két hét múlva, június 18-án fogjuk megtartani a de. 11 órai gitáros szentmisében.

  Ezt követően a plébánia kertjében egyházközségi pikniket fogunk tartani kb. du. 3 óráig. A megvendégelésen bárki részt vehet, azonban előzetes jelentkezés szükséges, amit telefonon, emailben vagy a hátul kihelyezett regisztrációs lapon lehet megtenni. Köszönettel vesszük, ha az ebédhez hozzájárulnak egy kis süteménnyel vagy innivalóval.

Régebbi, de még aktuális:

 1. Idén áprilistól a szentmisék, esküvők, temetések stóladíjai megváltoztak. A csendes szentmise stóladíja 2.000 Ft-ra, az orgonás miséé 4.000 Ft-ra emelkedett a püspökkari döntés értelmében.

 2. A szentmise „Gyónom a mindenható Istennek…” kezdetű bűnbánati imádsága az új misekönyvben csekély mértékben megváltozott. Az ima szövegéből kimarad a teológiailag helyes, azonban a latin szövegből hiányzó „szeplőtelen” szó. A bűnbánati fohász új szövegét, valamint egy másik (a régi és új misekönyvben is szereplő) alternatív bűnbánati imát a padokra kihelyeztünk a könnyebb elsajátítás elősegítésére.

 3. A Mária Rádió és a Mária Út minden szombaton félnapos gyalogos zarándoklatot szervez Budapesten a Szent Anna kápolna – Makkosmária – Máriaremete útvonalon. A részvétel díjmentes. További információ a Mária Rádió honlapján és kihelyezett plakáton található.

 4. Köszönjük mindazoknak felajánlását, akik évi plébániai hozzájárulásukat, adójukat befizették.

 5. Hétfőtől változások lesznek a szentmisék rendjében, mivel Dömös és Pilismarót községek lelkipásztori ellátása Visegrádról fog történni. Augusztus 1-től Visegrádon kedden, szerdán, szombaton és vasárnap este 6 órakor lesz szentmise. A vasárnap délelőtti szentmise 9 óra helyett de. 11 órakor fog kezdődni templomunkban. Elsőpéntekenként este 7 órakor lesz Visegrádon szentmise.
  Csepregi Róbert atya, Dömös és Pilismarót eddigi plébánia kormányzója az Esztergomi Szemináriumban kapott új megbízatást, azonban vasárnaponként segíteni fog a szentmisék megtartásában és a gyóntatásban mind a három településen. Róbert atyát fogadjuk szeretettel!

  A részletes miserendet kifüggesztettük a hirdetőtáblára.

  Az új miserend kialakításánál nagyon sok szempontot kellett figyelembe venni úgy, hogy egyik települést se érje aránytalan hátrány. Kérjük mindenkinek a megértését!

 6. Ferenc pápa és Péter főpásztorunk felhívásához csatlakozva kérjük, hogy minden este 8 órakor (vagy más alkalmas időpontban) fohászkodjunk a béke ajándékáért az alábbi ima szavaival:

  Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia,
  küldd el most Lelkedet az egész földre.

  A Szentlélek éljen minden nép szívében,
  hogy megmeneküljenek a romlástól,
  a pusztulástól és a háborútól.

  Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen”

  Az imádság szövegét kihelyeztük a padokra, vigyük haza otthonunkba.

 7. Köszönjük a templom perselyébe dobott adományokat, és azt is, hogy egyre többen banki átutalással fizetik egyházközségi hozzájárulásukat. Isten fizesse meg!

 • Föliratkozás hírlevélre

  Ha szeretne rendszeres értesítéseket kapni a plébánia híreiről, aktális programjairól, itt feliratkozhat a plébánia emailes listájára. A leiratkozáshoz elegendő az email címet megadni.

  E-mail:

  Vezetéknév

  Keresztnév

  A hírlevél üzemeltetője: https://lev-lista.hu

RÖVID HÍREK

TÁMOGATÓINK

 • 2020.08.01

  MFP 2020
 • 2020.02.01

  MFP 2019
`