Visegrád látkép

 

Hirdetéseink

 

Húsvétvasárnap

2019. április 21.

 1. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a húsvéti előkészületben részt vettek: a templomtakarításban és -díszítésben, a szentsír felállításban, a Kálvária-kápolna felkészítésében az ünnepre. Köszönjük mindazoknak felajánlását is, akik Virágvasárnapra barkát hoztak, vagy pénzadománnyal segítették az ünnepek méltó megünneplését! Köszönet illeti azokat is, akik a temetőben megtisztították az utakat, gondoskodnak azok rendezettségéről. A GAMESZ dolgozóinak köszönjük a templomkert rendbetételét. A ministránsoknak is kijár a dicséret a hűséges és fegyelmezett oltárszolgálatért, az énekkar tagjainak pedig az ünnepi szertartásokon és a keresztúton betöltött szolgálatukért. Isten fizesse meg mindenkinek a jótéteményét!
 2. Húsvétvasárnap a reggel 9 órai szentmise után ételszentelés lesz. A hozott ételeket tegyük a Fájdalmas Anya oltárra!
 3. Húsvéthétfőn szép, napos idő várható, ezért a 9 órai szentmisét a hagyományoknak megfelelően a Duna-parti Mária-kápolnában tartjuk. Húsvéthétfőn este nem lesz szentmise!
 4. Kedden este 6 órakor a moziban egy Ferenc pápát bemutató dokumentumfilmet vetítenek.
 5. Szerdán este 7 órától az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit szülői értekezletre hívjuk a plébánia tanácstermébe. Mivel fontos megbeszélni valók lesznek, megjelenésükre feltétlenül számítunk!
 6. Húsvét után a szentségimádási alkalmak ismét péntek esténként, a mise előtt ½ 6-tól kezdődnek.
 7. Szombaton de. 9 órakor a Szent György Lovagrend szentmiséje lesz templomunkban.
 8. Bár Úrnapja ünnepe csak június végén lesz, de a virágszőnyeghez már most kell gondoskodni moháról, amíg a fű nem nő meg nagyon. Akinek van a kertjében moha, és tudna belőle szedni, kérjük, hogy a hivatali időben vigye be a plébániára. A hosszú szálú, laza szerkezetű alkalmas erre a célra. Kérjük, hogy tisztán, más növény nélkül szedjék!
 9. Megjelent az Egyházmegyei Tudósító tavaszi száma. A gyóntatószék melletti kis asztalon található. Vigyünk azoknak is belőle, akik nem tudnak eljönni a templomba!
 10. Megérkezett az Új Ember és a Keresztény Élet ünnepi, összevont száma, valamint az Adoremus májusi kiadása.

Régebbi, de még aktuális:

 1. Az adóbevallások benyújtásánál ne feledkezzünk meg a kétszer 1 %-ról! Bár a NAV elkészíti helyettünk az adóbevallást, a kétszer egy százalékról továbbra is nekünk magunknak kell rendelkeznünk! A rendelkező nyilatkozat abban az esetben is számít, ha valakinek a személyi jövedelemadója (pl. a családi adókedvezmény miatt) nulla forint. Az egyházak ugyanis a rendelkező nyilatkozatok számának arányában ún. kiegészítő támogatásban részesülnek az állam részéről.

  A második 1 %-ot felajánlhatjuk pl. a Visegrádi János Templom Kórusa Egyesület javára. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány már nem tud 1%-os felajánlásokat fogadni!

 2. A Szentendrei Rendőrkapitányság kérésének eleget téve felhívjuk a figyelmet az utóbbi időben sajnálatos módon elterjedt ún. „unokázós csalásra”. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a csaló felhív egy idős embert, és közli, hogy gyermeke, unokája, rokona bajban van, és sürgősen pénzre van szüksége. Általában közlekedési balesetből fakadó kárra hivatkoznak a csalók, és az ilyen ürüggyel kicsalt készpénzért elküldenek valakit a sértett lakhelyére, majd az átvett összeggel eltűnnek. A kihelyezett plakáton részletes útmutatást találunk, hogy előzzük meg a bajt!

 

Megújult a régi oltárkép

 

Ecce Agnus Dei

„Ecce Agnus Dei”

 

Hírek az oltárképpel kapcsolatban