Visegrád látkép

 

Hirdetéseink

 

Évközi 2. vasárnap

2020. január 19.

 1. A mai napon van az elvándorlók és menekültek világnapja. Imáinkban emlékezzünk meg azokról, akik üldözés, éhezés vagy nélkülözés miatt elhagyni kényszerültek hazájukat!

 2. A Millenniumi kápolna búcsúját hétfőn, január 20-én tartjuk. A szentmise de. 9 órakor kezdődik a kápolnánál. A hagyomány szerint ez az ún. „felvégi búcsú”. A nagytemplomban este 6 órakor nem lesz szentmise, hanem helyette ökumenikus istentisztelet lesz.

 3. Január 19-től 26-ig tart az imanyolcad a keresztények egységéért. Hétfőn nálunk, kedden a református templomban lesz a közös imádság este 6 órától. A liturgiát a helyi gyülekezet vezeti és a vendég lelkipásztor prédikál: Hétfőn Vörös Ákos nagytiszteletű úr, kedden Tibor atya hirdeti az igét.

  Kérjük, hogy aki tud, hozzon egy tálca süteményt hétfőn, hogy az imaóra után megvendégelhessük a református testvéreket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ökumenikus istentiszteleteken nem lesz szentáldozási lehetőség, hanem csak a reggeli szentmiséken.

 4. Csütörtökön este is jeles esemény lesz templomunkban. A Balassi Kard Művészeti Alapítvány szervezésében lesz Balassi Bálint emlékmise. A szentmise főcelebránsa Dr. Varga Lajos segédpüspök úr lesz. A zenei szolgálatot a Misztrál együttes és templomunk kórusa látja el. Díszőrséget ad a Szent György Lovagrend.

  Ezen a napon reggel 7 órakor nem lesz szentmise!

 5. A héten Barabás Gábor és segítői elbontották és elszállították a karácsonyfákat, az asszonyok szétbontották a betlehemet és elvégezték a takarítást. Mindnyájuknak köszönjük áldozatos munkáját. Isten fizesse meg!

 6. Heti ünnepeink: hétfőn Szent Sebestyén vértanú, kedden Szent Ágnes szűz és vértanú, szerdán Boldog Batthyány-Strattmann László családapa és orvos, pénteken Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító emléknapja, szombaton Szent Pál apostol megtérésének ünnepe lesz.

 7. A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség képzést indít önkéntes beteglátogatók számára. Olyan hitüket gyakorló katolikusok jelentkezését várják, akik hetente néhány órát a kórházban fekvő betegek látogatására tudnának szentelni: meghallgatják az elesett embereket, imádkoznak velük, vagy segítenek nekik, hogy lelkipásztorral találkozhassanak. További információ Szatmári Nóránál, illetve a kihelyezett plakáton.

 8. 2020-as Katolikus kalendárium tartalmas olvasmányokkal a sekrestyében kapható.

Régebbi, de még aktuális:

 1. Köszönjük mindazoknak, akik befizették ez évi egyházközségi hozzájárulásukat (adójukat). Kérjük, aki még nem tette meg, ne feledkezzen meg róla!

 2. Advent első vasárnapjától a nagyböjt kezdetéig ministráns versenyt rendezünk. Aki a három hónap alatt (december 1. – február 23.) legtöbbször ministrál, jutalomban részesül.

 3. Tisztelendő úr szeretne közelebbről megismerkedni plébánia-közösségünk családjaival. Aki szívesen meghívná Tibor atyát otthonába, például egy vasárnapi ebédre, beszélgetésre, esetleg házszentelésre is, egyeztessen vele időpontot. A gyermekeket nevelő családok elsőbbséget élveznek. Természetesen idősebb házaspárok és egyedülálló személyek is jelentkezhetnek, ez esetben a szabadon maradó időpontok függvényében tud az atya eleget tenni a meghívásoknak.

 4. Az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit és nagyszüleit kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyerekek részvételét a szentmiséken és a hittanórákon . Ne feledkezzenek meg a jelenléti ív aláírásáról sem! Elsőáldozáshoz csak az a gyermek járulhat, aki az egész tanévben rendszeresen részt vesz a szentmiséken és hittanokon.

 5. Elkészült a temetői sírhelyek digitális nyilvántartása. A sírhelyek körülbelül ⅓-ának érvényessége lejárt. A lejárt vagy bizonytalan érvényességű sírhelyeken emlékeztető cédulát helyezünk el. (Ezek kihelyezése nem egyszerre, hanem folytatólagosan történik.)

  Kérjük, hogy akinek lejárt a sírhelye, vagy le kíván mondani sírhelyéről, hivatali időben keresse fel a plébániát!

  Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a síremlékek felújítását, átalakítását minden esetben előzetesen be kell jelenteni a plébánián (írásban). A temetőkerítést önkényesen megbontani szigorúan tilos és balesetveszélyes!

 6. A Nemzetközi Eucharisztikus Konresszus Titkársága szálláslehetőséget keres a 2020. szeptember 13-20-ig tartandó kongresszus idejére az ide érkező vidéki és határon túli résztvevők számára. Aki szívesen lát vendégül zarándokokat, iratkozzék fel a sekrestyében elhelyezett lapon, vagy jelentkezzen a https://forms.gle/BjW69RbFAQsFuEZR9 webcímen.

 7. A templomi kórusunk megkezdte a szerda esti énekpróbákat. Új tagok jelentkezését is várjuk, különös tekintettel a férfi szólamokra.

 8. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége várja soraiba olyan édesanyák, nagyszülők, házaspárok jelentkezését, akik szívükön viselik a gyermekek és családok sorsát, és szeretnének egy imaközösséghez tartozni. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblán, jelentkezés a sekrestyében vagy személyesen Gálné Földházi Annánál.

 9. A Szentendrei Rendőrkapitányság kérésének eleget téve felhívjuk a figyelmet az utóbbi időben sajnálatos módon elterjedt ún. „unokázós csalásra”. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a csaló felhív egy idős embert, és közli, hogy gyermeke, unokája, rokona bajban van, és sürgősen pénzre van szüksége. Általában közlekedési balesetből fakadó kárra hivatkoznak a csalók, és az ilyen ürüggyel kicsalt készpénzért elküldenek valakit a sértett lakhelyére, majd az átvett összeggel eltűnnek. A kihelyezett plakáton részletes útmutatást találunk, hogy előzzük meg a bajt!

 

Megújult a régi oltárkép

 

Ecce Agnus Dei

„Ecce Agnus Dei”

 

Hírek az oltárképpel kapcsolatban