Visegrád látkép

 

Hirdetéseink

 

Évközi 7. vasárnap

2020. február 23.

 1. A mai napon, február utolsó vasárnapján, egyházunk országszerte gyűjtést tart a katolikus iskolák javára. A perselygyűjtés eredményét erre a célra továbbítjuk. Adakozzunk jó szívvel!

 2. Hétfőn Szent Mátyás apostol ünnepe lesz.

 3. Február 26-án, Hamvazószerdán megkezdődik a Nagyböjt. A szentmise keretében lesz a hamu megáldása és a hamvazás. Aki tud, vegyen részt rajta, hogy közösen kezdjük a Szent Negyvennapot! Aki mégsem tud hamvazószerdán szentmisére jönni, pótlólag azért szombat este vagy vasárnap is részesülhet a hamvazásban.

 4. A böjti fegyelem rendje:

  - Az esztendő két napján, hamvazószerdán és nagypénteken ún. szigorú böjt van érvényben a 18 és 60 év közötti korosztály számára. Úgy tartjuk meg, hogy a hústól tartózkodunk, legfeljebb háromszor étkezünk, és csak egyszer eszünk jóllakásig.

  - Nagyböjt péntekjei böjti napok. Aki elmúlt 14 éves, a hús fogyasztásától tartózkodjék a nagyböjti péntekeken.

  - Az év többi péntekje is bűnbánati nap. Ilyenkor akár húsmentes böjttel, akár jócselekedettel, vagy imádsággal, esetleg más lemondással is kifejezhetjük bűnbánatunkat.

  Az elmélyültebb imádság, a jócselekedetek és az önmegtartóztatás természetesen a nagyböjti készülethez is hozzátartoznak!

 5. További kötelezettségünk még a húsvéti szentgyónás elvégzése. A misék előtt vagy után van rá lehetőség. Vendéggyóntató is lesz, jövetelének időpontját hirdetni fogjuk.

 6. Pénteken a szentmise előtt ¼ 6-tól a böjti időre tekintettel nem szentségimádás lesz, hanem az első keresztút.

 7. Szombaton de. 10-től du. 1 óráig kézműves foglalkozás lesz a gyerekek számára a plébánián. A vállalkozó szelleműek papírsárkányt készítenek közösen, majd eregetnek a városkertben.

 8. Ifjúsági csoport indításához várjuk 7. osztályos és annál idősebb fiatalok jelentkezését. Különösen számítunk azok jelentkezésére, akik:
  - még nem voltak bérmálkozók (de bérmálkozottak
  is jelentkezhetnek)
  - szeretnének egy kis közösséghez tartozni
  - szívesen segítenének ifjúsági programok szervezésében.
  Jelentkezés: Tibor atyánál.

 9. Pénteken délelőtt szakértői szemlére került sor a templompadok restaurálása ügyében. A munkálatokban azért volt átmeneti megtorpanás, mert meg kellett várnunk e tanácskozás eredményét, amely a munkálatok további irányelveit határozta meg.

Régebbi, de még aktuális:

 1. Az idén szeptemberben tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra megkezdődött regisztráció. Ez az esemény nemcsak a hazai egyház, hanem az egész katolikus világegyház legnagyobb eseménye lesz a 2020-as évben. Legutóbb 1938-ban volt Budapesten Eucharisztikus Kongresszus, amelynek résztvevői a mai napig emlékeznek az ott szerzett felemelő élményeikre. A kongresszuson a világegyház legkiválóbb püspökei, bíborosai tartanak majd szentbeszédet és katekézist, és megrázó tanúságtételeket hallgathatunk meg az egyéb programok mellett.

  Jelentkezni a kongresszus honlapján (www.iec2020.hu), vagy papír alapú jelentkezési lapon lehet. A legtöbb program ingyenes, a Hungexpón tartott események fizetősek. Jelentkezési lapot az újságos pulton találhatunk, a kitöltött lapot a sekrestyében szíveskedjenek leadni.

 2. Az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében február 22-én, szombaton megkezdjük a „Szentségimádás iskoláját”. Ez a lelki iskola 12 alkalomból áll, amelyeket havonta 1-2 alkalommal a szombat esti szentmisék után tartunk a templomban. A bő órás programot előadás (filmvetítés), ének, a kihelyezett Oltáriszentség előtti imádság és kiscsoportos beszélgetés alkotja.

  A „Szentségimádás iskolája” tervezett időpontjai:
  • Február 22., 19:00
  • Március 14., 19:00
  • Április 18., 19:00
  • Május 9., 19:00
  • Május 23., 19:00
  • Június 6., 19:00

 3. A Neszebár utazási iroda a szentek lábnyomait követve 7 napos olaszországi utat szervez májusban. A résztvevők többek között ellátogatnak a lancianó (lancsánó-i) eucharisztikus csoda színhelyére, ahol a szentmisén a pap által megtört szentostya vérezni kezdett. Megtekintik Veronika kendőjét, felkeresik Pió atya városát, továbbá a májusi litániákból ismert Loreto települést. Bővebb információ Bocskay Zsuzsánál, illetve a hirdetőtáblán megadott telefonszámon.

 4. Előre jelezzük, hogy március 17-én, kedden közös utazást szervezünk a Csíksomlyói Passió című előadás megtekintésére a Nemzeti Színházba. Indulás a templom elől este ½ 6-kor, visszaérkezés ½ 11 tájban.

  Jelentkezés: Szabóné Mayer Katalinnál 3200 Ft befizetésével, ami magában foglalja a kedvezményes árú jegyet, valamint a kisbuszos utazás költségét. Az értékes nagyböjti előadás plakátját a hirdetőtáblára kihelyeztük. Javallott minél előbb jelentkezni, mert csak korlátozott számú jegyet kaptunk.

 5. Köszönjük mindazoknak, akik befizették ez évi egyházközségi hozzájárulásukat (adójukat). Kérjük, aki még nem tette meg, ne feledkezzen meg róla!

 6. Advent első vasárnapjától a nagyböjt kezdetéig ministráns versenyt rendezünk. Aki a három hónap alatt (december 1. – február 23.) legtöbbször ministrál, jutalomban részesül.

 7. Tisztelendő úr szeretne közelebbről megismerkedni plébánia-közösségünk családjaival. Aki szívesen meghívná Tibor atyát otthonába, például egy vasárnapi ebédre, beszélgetésre, esetleg házszentelésre is, egyeztessen vele időpontot. A gyermekeket nevelő családok elsőbbséget élveznek. Természetesen idősebb házaspárok és egyedülálló személyek is jelentkezhetnek, ez esetben a szabadon maradó időpontok függvényében tud az atya eleget tenni a meghívásoknak.

 8. Az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit és nagyszüleit kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyerekek részvételét a szentmiséken és a hittanórákon . Ne feledkezzenek meg a jelenléti ív aláírásáról sem! Elsőáldozáshoz csak az a gyermek járulhat, aki az egész tanévben rendszeresen részt vesz a szentmiséken és hittanokon.

 9. Elkészült a temetői sírhelyek digitális nyilvántartása. A sírhelyek körülbelül ⅓-ának érvényessége lejárt. A lejárt vagy bizonytalan érvényességű sírhelyeken emlékeztető cédulát helyezünk el. (Ezek kihelyezése nem egyszerre, hanem folytatólagosan történik.)

  Kérjük, hogy akinek lejárt a sírhelye, vagy le kíván mondani sírhelyéről, hivatali időben keresse fel a plébániát!

  Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a síremlékek felújítását, átalakítását minden esetben előzetesen be kell jelenteni a plébánián (írásban). A temetőkerítést önkényesen megbontani szigorúan tilos és balesetveszélyes!

 10. A Nemzetközi Eucharisztikus Konresszus Titkársága szálláslehetőséget keres a 2020. szeptember 13-20-ig tartandó kongresszus idejére az ide érkező vidéki és határon túli résztvevők számára. Aki szívesen lát vendégül zarándokokat, iratkozzék fel a sekrestyében elhelyezett lapon, vagy jelentkezzen a https://forms.gle/BjW69RbFAQsFuEZR9 webcímen.

 11. A templomi kórusunk megkezdte a szerda esti énekpróbákat. Új tagok jelentkezését is várjuk, különös tekintettel a férfi szólamokra.

 12. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége várja soraiba olyan édesanyák, nagyszülők, házaspárok jelentkezését, akik szívükön viselik a gyermekek és családok sorsát, és szeretnének egy imaközösséghez tartozni. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblán, jelentkezés a sekrestyében vagy személyesen Gálné Földházi Annánál.

 13. A Szentendrei Rendőrkapitányság kérésének eleget téve felhívjuk a figyelmet az utóbbi időben sajnálatos módon elterjedt ún. „unokázós csalásra”. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a csaló felhív egy idős embert, és közli, hogy gyermeke, unokája, rokona bajban van, és sürgősen pénzre van szüksége. Általában közlekedési balesetből fakadó kárra hivatkoznak a csalók, és az ilyen ürüggyel kicsalt készpénzért elküldenek valakit a sértett lakhelyére, majd az átvett összeggel eltűnnek. A kihelyezett plakáton részletes útmutatást találunk, hogy előzzük meg a bajt!

 

Megújult a régi oltárkép

 

Ecce Agnus Dei

„Ecce Agnus Dei”

 

Hírek az oltárképpel kapcsolatban