Visegrád látkép

 

Hirdetéseink

 

Húsvét 5. vasárnapja

2019. május 19.

 1. Régi szép szokás, hogy az elsőáldozáshoz járult gyermekek egy héten át minden nap eljönnek a templomba és szentáldozáshoz járulnak. Szerdán este a 6 órai szent-misét különösen is az elsőáldozóknak és szüleiknek szenteljük. Aki csak tud, jöjjön legalább szerda este! A héten ezen kívül még hétfőn, pénteken és szombaton is lesz esti szentmise, oda is várjuk az elsőáldozókat és szüleiket – kiváltképpen akkor, ha szerdán este valamilyen okból nem tudnak jönni.

 2. Heti ünnepeink: Szerdán Szent Rita szerzetesnő, csütörtökön Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú, pénteken Szűz Mária, keresztények segítsége emléknapja lesz.

 3. Májusban a Szűzanya tiszteletére az esti szentmisék keretében imádkozzuk el a loretói litániát. Vegyünk részt minél többen!

 4. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége várja soraiba olyan édesanyák, nagyszülők, házaspárok jelentkezését, akik szívükön viselik a gyermekek és családok sorsát, és szeretnének egy imaközösséghez tartozni. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblán, jelentkezés a sekrestyében vagy személyesen Gálné Földházi Annánál.

 5. Május 26-án, jövő vasárnap lesz a Hősök napja. A Mátyás-szobor mögött márványtáblánál este 7 órakor kezdődik a megemlékezés.

 6. Az újonnan jelentkezett leendő ministráns fiúk számára az első próbát jövő vasárnap, május 26-án, a 9-es mise után tartjuk, kb. 10-től fél 11-ig.

Régebbi, de még aktuális:

 1. Az adóbevallások benyújtásánál ne feledkezzünk meg a kétszer 1 %-ról! Bár a NAV elkészíti helyettünk az adóbevallást, a kétszer egy százalékról továbbra is nekünk magunknak kell rendelkeznünk! A rendelkező nyilatkozat abban az esetben is számít, ha valakinek a személyi jövedelemadója (pl. a családi adókedvezmény miatt) nulla forint. Az egyházak ugyanis a rendelkező nyilatkozatok számának arányában ún. kiegészítő támogatásban részesülnek az állam részéről.

  A második 1 %-ot felajánlhatjuk pl. a Visegrádi János Templom Kórusa Egyesület javára. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány már nem tud 1%-os felajánlásokat fogadni!

 2. Az elmúlt évben örvendetes módon számos leány bekapcsolódott az oltárszolgálatba.

  Most szeretnénk a fiúk számára is egy külön csoportot indítani.

  Várjuk olyan alsó és felső tagozatos fiúk jelentkezését, akik ministránsként szívesen segédkeznének az oltárnál, de eddig még nem volt bátorságuk jelentkezni. Különösen is számítunk az elsőáldozásra készülő csoport tagjaira.

 3. Bár Úrnapja ünnepe csak június végén lesz, de a virágszőnyeghez már most kell gondoskodni moháról, amíg a fű nem nő meg nagyon. Akinek van a kertjében moha, és tudna belőle szedni, kérjük, hogy a hivatali időben vigye be a plébániára. A hosszú szálú, laza szerkezetű alkalmas erre a célra. Kérjük, hogy tisztán, más növény nélkül szedjék!

 4. A Szentendrei Rendőrkapitányság kérésének eleget téve felhívjuk a figyelmet az utóbbi időben sajnálatos módon elterjedt ún. „unokázós csalásra”. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a csaló felhív egy idős embert, és közli, hogy gyermeke, unokája, rokona bajban van, és sürgősen pénzre van szüksége. Általában közlekedési balesetből fakadó kárra hivatkoznak a csalók, és az ilyen ürüggyel kicsalt készpénzért elküldenek valakit a sértett lakhelyére, majd az átvett összeggel eltűnnek. A kihelyezett plakáton részletes útmutatást találunk, hogy előzzük meg a bajt!

 

Megújult a régi oltárkép

 

Ecce Agnus Dei

„Ecce Agnus Dei”

 

Hírek az oltárképpel kapcsolatban