Visegrád látkép

 

Hirdetéseink

 

Évközi 16. vasárnap

2019. július 21.

 1. Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik rész vettek a virágszőnyeg szétbontásában és az azt követő templomtakarításban. Isten fizesse meg mindannyiuk áldozatos munkáját!

 2. A héten hétfőtől péntekig nem lesz szentmise!

 3. Heti ünnepeink: Hétfőn Szent Mária Magdolna emléknapja, kedden Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentjének ünnepe, szerdán Árpád-házi Szent Kinga szűz és szerzetesnő emléknapja, csütörtökön Szent Jakab apostol, pénteken Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szüleinek ünnepe lesz.

Régebbi, de még aktuális:

 1. A polgári év feléhez érkeztünk. Aki még nem fizette be egyházi hozzájárulását (adóját), ne feledkezzen meg róla!

 2. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége várja soraiba olyan édesanyák, nagyszülők, házaspárok jelentkezését, akik szívükön viselik a gyermekek és családok sorsát, és szeretnének egy imaközösséghez tartozni. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblán, jelentkezés a sekrestyében vagy személyesen Gálné Földházi Annánál.

 3. Az elmúlt évben örvendetes módon számos leány bekapcsolódott az oltárszolgálatba.

  Most szeretnénk a fiúk számára is egy külön csoportot indítani.

  Várjuk olyan alsó és felső tagozatos fiúk jelentkezését, akik ministránsként szívesen segédkeznének az oltárnál, de eddig még nem volt bátorságuk jelentkezni. Különösen is számítunk az elsőáldozásra készülő csoport tagjaira.

 4. A Szentendrei Rendőrkapitányság kérésének eleget téve felhívjuk a figyelmet az utóbbi időben sajnálatos módon elterjedt ún. „unokázós csalásra”. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a csaló felhív egy idős embert, és közli, hogy gyermeke, unokája, rokona bajban van, és sürgősen pénzre van szüksége. Általában közlekedési balesetből fakadó kárra hivatkoznak a csalók, és az ilyen ürüggyel kicsalt készpénzért elküldenek valakit a sértett lakhelyére, majd az átvett összeggel eltűnnek. A kihelyezett plakáton részletes útmutatást találunk, hogy előzzük meg a bajt!

 

Megújult a régi oltárkép

 

Ecce Agnus Dei

„Ecce Agnus Dei”

 

Hírek az oltárképpel kapcsolatban