Visegrád látkép

 

Föliratkozás hírlevélre

 

Ha szeretne rendszeres értesítéseket kapni a plébánia híreiről, aktális programjairól, itt feliratkozhat a plébánia emailes listájára. Ha a híreket nem szeretné többé megkapni, a leiratkozáshoz elegendő az email címet megadni.


E-mail:

Vezetéknév

Keresztnév


A hírlevél üzemeltetője: https://lev-lista.hu

 

Hirdetéseink

 

További nagyheti hirdetések

2020. április 6-12.

 

 1. A nagyheti szertartások rendje:
  Nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán a reggel misézem, a felvétel 11 óra tájban lesz elérhető a Youtube-on. (A felvétel házi minőségű, azonban a hangerő szintjén sikerült javítani, tehát jobban hallható lesz.)
  A nagycsütörtöki ünnepi misét (Az Utolsó Vacsora emlékmiséje) a Danubia Televízió közvetíti 19 órától. (A Danubia Tv Facebook oldalán és Youtube csatornáján is követhető lesz.)
  A nagypénteki szertartás este kb. 6 órától lesz elérhető a plébánia Youtube csatornáján.
  A nagyszombati szertartás (Húsvét Vigíliája) este kb. 8 órától lesz elérhető a plébánia Youtube csatornáján.
  A húsvétvasárnapi ünnepi misét (Feltámadási mise) a Danubia Televízió közvetíti déli 12 órakor (ismétlés: 19 órakor). (A Danubia Tv Facebook oldalán és Youtube csatornáján is követhető lesz.)


 2. A nagypénteki keresztutat idén nem tudjuk közösen végezni. Annak azonban nincs akadálya, hogy egy-egy család, házaspár vagy egyedülálló személy magában végigjárja a keresztutat. Miért ne tehetnénk ezt staféta-váltásban? Akkor egész nap mindig lesz valaki, aki a stációkat járja. Ezért létrehoztunk egy táblázatot, amelyben minden vállalkozó szellemű személy, házaspár, család beírhatja magát, hogy abban az órában elvégzi a keresztutat.


  A táblázat itt élérhető, és szabadon szerkeszthető!


 3. Mint tudjuk, a járványhelyzet miatt a nyilvános szentmisék szünetelnek, és a szentségek kiszolgáltatására is kivételes esetekben és szigorú feltételek betartásával van lehetőség.

  A húsvéti ünnepre tekintettel szeretnék biztosítani ilyen egyedi, kivételes lehetőséget a szentgyónás és szentáldozás elvégzésére.

  Nagyszerdán délelőtt 9:00 és 10:30 között, valamint nagyszombaton szintén 9:00 és 10:30 között lesz lehetőség egyenként elvégezni a gyónást és áldozást.

  Helyszín: A templom melletti park (a Szt. Margit szobornál), illetve a sekrestye. (A templom főbejárata zárva lesz.) A sekrestyében egyszerre csak egy ember tartózkodhat. A parkban is tartsunk tisztes távolságot egymástól! Áldozás előtt a kézfertőtlenítés kötelező, ehhez fertőtlenítőszert biztosítunk.

  Mivel a jelen körülmények között csak nagyon ritkán lesz lehetőség a szentségek vételére, készüljünk fel annál gondosabban a gyónásra, áldozásra. Javaslom, hogy tartsunk a szokásosnál hosszabb szentségi böjtöt is!


 4. A hittanosok továbbra is részt vehetnek a pályázaton, amelyen az otthoni imasarok vagy házioltár fényképének beküldésével lehet részt venni. A legszebb képek felkerülnek a plébánia weboldalára, készítőik pedig szerény jutalmat kapnak. A pályázatról itt lehet bővebben olvasni.

 

Virágvasárnap

2020. április 5.

 


További szentmise felvételeket lásd itt!

 1. Az idei évben szokatlan módon ünnepeljük a Nagyhetet és Húsvétot. Nélkülöznünk kell a templomot, az együtt imádkozó közösség erejét és a szentségek kegyelmét. Mégis hisszük, hogy az Úr velünk van. Amit átélünk, emlékeztet a babiloni fogságban sínylődő ószövetségi hívők tapasztalatára: hiányzott nekik a haza, a papság, az istentisztelet és az áldozat. Vagy olyanok vagyunk, mint Pünkösd előtt a félő, remegő tanítványok, akik nem mertek kilépni az utcákra, és bezárkóztak házaikba. Isten azonban épp e viszontagságok közepette tanította meg a benne hívőket a legnagyobb titkokra, félelmüket pedig örömre fordította. Húsvéti hittel tekintsünk tehát előre, hogy Isten milyen utakon vezeti most Egyházát!

 2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítette, hogy Nagyhét folyamán is a korábbi liturgikus rendelkezések érvényesek : A szentmisékbe rádiós, televíziós vagy internetes közvetítés által kapcsolódjunk be. Szentségekhez járulni csak egyedi, kivételes esetekben lehet. A családok lehetőleg közösen imádkozzanak, együtt éljék át hitünk legnagyobb misztériumait!

 3. A jelenlegi rendkívüli körülmények miatt a húsvéti időben megkívánt szentgyónást és szentáldozást az esztendő későbbi időszakában is el lehet végezni, amint lehetőség nyílik rá.

 4. A bűnbánati fegyelemmel kapcsolatos útmutatás:

  A bűnbocsánat elnyerésének mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csak a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikorsúlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot, és Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. A tökéletes bánat fölindítása azonban magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát.

  Ima a tökéletes bánat fölindításához:

  Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

  Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

 5. A lelki áldozás az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie.

  Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz, az lelki áldozást sem tud végezni.

  Ima a lelki áldozáshoz:

  Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

  A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

  Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

 6. Virágvasárnaptól kezdve a Danubia Televízió jóvoltából Visegrádról is lesz rendszeresen szentmise közvetítés. A szentmisét virágvasárnap déli 12-kor közvetíti a Danubia Televízió, amelyet egyidejűleg a Youtube-on és Facebookon is lehet követni. Ismétlés este 7 órakor. A tervek szerint nagycsütörtökön is lesz televíziós közvetítés.

  A visegrádi hétköznapi és vasárnapi szentmiséket a plébánia honlapján, illetve Youtube csatornáján is lehet követni.

 7. A plébánia honlapja nagyon sok új tartalommal bővült, érdemes tanulmányozni. Különösen is figyelmükbe ajánljuk a nagyhetre vonatkozó oldalt, valamint a családoknak összeállított anyagokat.

  Javasoljuk, hogy a weboldal kezdőlapján az email-es hírlevélre is iratkozzanak fel, mert így naponta kapnak friss tájékoztatást mind a helyi fejleményekről, mind a magyar és a világegyház életéről.

Régebbi, de még aktuális:

 1. A járványhelyzet miatt a nyilvános templomi szertartások a nagyhéten és húsvétkor is szünetelnek. A papok a liturgiákat a legegyszerűbb formában, zárt ajtók mögött tartják meg. Ebben a helyzetben a templomi szertartások helyét a családi imádságok vehetik át.

  Határozottan buzdítok minden hívőt, a családokat és a magányosokat egyaránt, hogy otthonában készítsen el egy házi oltárt vagy imasarkot. Ennek lehetséges kellékei: Kis asztal vagy állvány, rajta lila terítő, töviskoszorú, feszület vagy szentkép, gyertyák, Biblia. Az imasarok sokat segít mind a közös családi, mind az egyéni imádságban.

 2. A ministránsok, az elsőáldozók és a hittanos gyerekek számára pályázatot hirdetünk, hogy ki milyen szép házi oltárt (vagy imasarkot) tud készíteni. Az elkészült imasarkok, oltárok fényképeit a plébánia email címére
  (iroda KUKAC visegrad - plebania . hu) kérjük beküldeni! A legszebb házi oltárok képei felkerülnek a plébánia weboldalára.

 3. Bár a szentmisén való részvétel a rendkívüli helyzet miatt nem lehetséges, az Úr napjának megszentelése változatlanul keresztényi kötelességünk. Számos tv, rádió és internetes csatorna közvetít szentmisét különféle helyekről. A visegrádi magánmiséket élőben ugyan nem közvetítjük, de azokat néhány órás késéssel felvételről megtekinthetjük a plébánia youtube csatornáján. A videók elérhetőségét a plébánia honlapján is megtaláljuk.

 4. Szentmisék mondatására továbbra is van lehetőség. A miseszándékokat tisztelendő úr magánmisék formájában, hívők jelenléte nélkül mondja el. Aki szentmisét szeretne íratni, Szatmári Nórának telefonon jelezze a szándékot.

 5. A kedves híveket kérjük, hogy a világi és egyházi hatóságok rendelkezéseit a továbbiakban is legnagyobb gondossággal tartsák be , hogy hazánkban ne alakulhasson ki az olaszországihoz hasonló szomorú helyzet. Akinek segítségre van szüksége a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, a tűzoltóság önkénteseinek szolgálatát vegye igénybe. Elérhetőségük: 06/20/9266-411.

  A városi konyha is folyamatosan üzemelni fog. Az ételek kiszállítását mindenki számára meg tudják oldani, akinek szüksége van rá.

 6. A liturgikus és közösségi események szünetelése miatt a plébánia bevételei gyakorlatilag nullára csökkentek , hiszen sem a perselyadományokból, sem az egyházi adóból, sem sírhelyek megváltásból nem származik bevétel. A havi számlákat viszont változatlanul fizetnünk kell. Kérjük, hogy aki teheti, a perselybe szánt adományát vagy egyházi adóját banki átutalással teljesítse. A Keresztelő Szent János Plébánia (Takarékbanknál vezetett) számlaszáma: 64700038-10001260.

  Készpénz-adományt a templom előteréből elérhető perselyben lehet elhelyezni. Aki karantén miatt nem tud otthonról kimozdulni, annak azt javasoljuk, hogy otthoni perselyben gyűjtse a templomnak szánt adományait, és majd a járványhelyzet elmúltával egy összegben adja át.

 7. A Magyar Katolikus Püspöki Kar döntése értelmében, tekintettel a járványügyi helyzetre, a nyilvános szentmisék bemutatása nagyböjt 4. vasárnapjától szünetel a római katolikus templomokban. A papok a nyilvános misék helyett ún. magánmisét mutatnak be minden nap, ami annyit jelent, hogy hívek nincsenek jelen a liturgián.

 8. A templomokban ugyan nincsenek nyilvános szertartások, azonban egyénileg lehetőség van betérni az imádság házaiba. Templomunkbana nappali órákban a szembe miséző oltáron ki van helyezve az Oltáriszentség. Így az előtérben elhelyezett két térdeplőn minden nap lehetőség van szentségimádást végezni.

 9. A Magyar Katolikus Püspöki Kar az idei nagyböjtre is meghirdette a tartósélelmiszer-gyűjtést. A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a segélyakciót az eredetileg tervezett módon nem lehet lebonyolítani. A Katolikus Karitász ezért módosította a jótékonysági akció formáját: Tartósélelmiszer-adományozás helyett pénzbeli felajánlásokkal tudunk a nélkülöző emberek segítségére sietni. Az élelmiszereket a Karitász fogja beszerezni az önkéntes adományokból. A pénzbeli adományokat banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel lehet a Katolikus Karitász számlájára eljuttatni. További információ a segélyszervezet honlapján (karitasz.hu) olvasható.

 10. A böjti fegyelem rendje:

  - Az esztendő két napján, hamvazószerdán és nagypénteken ún. szigorú böjt van érvényben a 18 és 60 év közötti korosztály számára. Úgy tartjuk meg, hogy a hústól tartózkodunk, legfeljebb háromszor étkezünk, és csak egyszer eszünk jóllakásig.

  - Nagyböjt péntekjei böjti napok. Aki elmúlt 14 éves, a hús fogyasztásától tartózkodjék a nagyböjti péntekeken.

  - Az év többi péntekje is bűnbánati nap. Ilyenkor akár húsmentes böjttel, akár jócselekedettel, vagy imádsággal, esetleg más lemondással is kifejezhetjük bűnbánatunkat.

  Az elmélyültebb imádság, a jócselekedetek és az önmegtartóztatás természetesen a nagyböjti készülethez is hozzátartoznak!

 11. Az idén szeptemberben tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra megkezdődött regisztráció. Ez az esemény nemcsak a hazai egyház, hanem az egész katolikus világegyház legnagyobb eseménye lesz a 2020-as évben. Legutóbb 1938-ban volt Budapesten Eucharisztikus Kongresszus, amelynek résztvevői a mai napig emlékeznek az ott szerzett felemelő élményeikre. A kongresszuson a világegyház legkiválóbb püspökei, bíborosai tartanak majd szentbeszédet és katekézist, és megrázó tanúságtételeket hallgathatunk meg az egyéb programok mellett.

  Jelentkezni a kongresszus honlapján (www.iec2020.hu), vagy papír alapú jelentkezési lapon lehet. A legtöbb program ingyenes, a Hungexpón tartott események fizetősek. Jelentkezési lapot az újságos pulton találhatunk, a kitöltött lapot a sekrestyében szíveskedjenek leadni.

 12. A Nemzetközi Eucharisztikus Konresszus Titkársága szálláslehetőséget keres a 2020. szeptember 13-20-ig tartandó kongresszus idejére az ide érkező vidéki és határon túli résztvevők számára. Aki szívesen lát vendégül zarándokokat, iratkozzék fel a sekrestyében elhelyezett lapon, vagy jelentkezzen a https://forms.gle/BjW69RbFAQsFuEZR9 webcímen.