Visegrád látkép

 

Föliratkozás hírlevélre

 

Ha szeretne rendszeres értesítéseket kapni a plébánia híreiről, aktális programjairól, itt feliratkozhat a plébánia emailes listájára. Ha a híreket nem szeretné többé megkapni, a leiratkozáshoz elegendő az email címet megadni.


E-mail:

Vezetéknév

Keresztnév


A hírlevél üzemeltetője: https://lev-lista.hu

 

Hirdetéseink

 

Évközi 19. vasárnap

2020. augusztus 9.

 

 1. Heti ünnepeink : Hétfőn Szent Lőrinc diakónus és vértanú, kedden Szent Klára szűz, csütörtökön Boldog XI. Ince pápa, pénteken Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú emléknapja, szombaton Nagyboldogasszony napja, Szűz Mária mennybevételének ünnepe lesz.

 2. Augusztus 15-e, szombat, Nagyboldogasszony napja parancsolt ünnep. Templomunkban vasárnapi miserendet tartunk, reggel 9 és este 6 órakor lesz szentmise.

 3. Virágszőnyegről készült fényképek Draxlerné Annánál és Szlovák Erzsébetnél 70 Ft-ért kaphatók.

Programajánló nyári közösségi eseményeinkből:

 1. A héten hétfőtől péntekig napközis hittantábor a plébánia új közösségi házában. Kérjük a kedves hívek imáját, hogy a tábor a gyermekek lelki-szellemi épülésére szolgáljon!

 2. Augusztus 21-ére egynapos autóbuszos zarándokutat szervezünk Mátraverebély-Szentkútra, nemzeti Mária-kegyhelyünkre. Indulás reggel 7 órakor, visszaérkezés este 6-7 óra körül. A zarándoklat költségeit a Magyar Falu Program pályázati forrásából fedezzük, ezért az út térítésmentes. Kérjük azonban, hogy aki tud, néhány ezer forint adománnyal járuljon hozzá a plébánia melléképületében létesülő közösségi ház fejlesztéséhez, berendezési tárgyainak bővítéséhez.

 3. Előre jelezzük, hogy a járványügyi vészhelyzet miatt elnapolt Csíksomlyói Passió c. színházi előadás bemutatója október 29-én, csütörtökön este lesz. Akik jelentkeztek rá, jegyezzék be naptárukba az új időpontot!

Bővebb információ és jelentkezés a fenti programokkal kapcsolatban: Szabóné Mayer Katalinnál, illetve a hirdetőtáblán.

 

Régebbi, de még aktuális:

 1. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerdán közleményt adott ki, melynek értelmében jövő vasárnaptól, Úrnapja ünnepétől a szentmise látogatás alóli általános felmentés érvényét veszíti. Természetesen az idősebb, veszélyeztetett és beteg hívők továbbra is mentesülnek a szentmise látogatás kötelezettsége alól az általános morális alapelvek alapján.

 2. Aki egészségénél fogva megteheti, hogy eljöjjön a templomba, ne feledkezzék meg a húsvéti szentgyónás és áldozás pótlásáról!

 3. A Főegyházmegye rendelkezése értelmében hétfőtől, május 18-ától újra lehet nyilvános szentmiséket tartani hétköznap és vasárnap egyaránt a szükséges biztonsági intézkedések gondos megtartása mellett.

  Ennek értelmében:
  a) Viseljünk szájat és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt!
  b) Egymás között tartsunk másfél méteres távolságot!
  c) Használjuk a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt!
  d) Csak a kézbe áldozás megengedett.
  e) A szenteltvíztartók továbbra is üresek maradnak.
  f) Békeköszöntésnél kerüljük a fizikai kontaktust!
  g) Adománygyűjtésre a mise végén kerül sor.

 4. A szentmise látogatása alól továbbra is felmentést kapnak azok, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett csoportba tartoznak.

  Vasárnaponként a Danubia televízió továbbra is közvetít szentmisét Visegrádról, du. 16 órakor.

 5. Köszönjük mindazok nagylelkű anyagi támogatását, akik akár borítékban elhelyezett pénzadománnyal, akár banki átutalással fizették be egyházközségi hozzájárulásukat vagy perselybe szánt adományukat. Ezek a felajánlások most különösen értékes segítséget jelentenek, mivel a plébánia bevételei a járványhelyzet miatt alaposan megcsappantak, miközben a rezsi kiadások változatlanok maradtak, így a plébánia a tartalékait éli fel.

  Készpénzes adományt a templom előterében található perselybe lehet dobni. A Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia számlaszáma: 64700038-10001260 (Takarékbank).

  Banki átutalás most már ún. másodlagos azonosító használatával is lehetséges. Ez annyit jelent, hogy a bankszámlaszám helyett a plébánia könnyebben megjegyezhető email címét (iroda [KUKAC] visegrad [KÖTŐJEL] plebania [PONT] hu) is lehet használni utaláskor.

 6. A bűnbánati fegyelemmel kapcsolatos útmutatás:

  A bűnbocsánat elnyerésének mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csak a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot, és Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. A tökéletes bánat fölindítása azonban magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát.

  Ima a tökéletes bánat fölindításához:

  Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

  Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

 7. A lelki áldozás az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie.

  Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz, az lelki áldozást sem tud végezni.

  Ima a lelki áldozáshoz:

  Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

  A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

  Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

 8. A böjti fegyelem rendje:

  - Az esztendő két napján, hamvazószerdán és nagypénteken ún. szigorú böjt van érvényben a 18 és 60 év közötti korosztály számára. Úgy tartjuk meg, hogy a hústól tartózkodunk, legfeljebb háromszor étkezünk, és csak egyszer eszünk jóllakásig.

  - Nagyböjt péntekjei böjti napok. Aki elmúlt 14 éves, a hús fogyasztásától tartózkodjék a nagyböjti péntekeken.

  - Az év többi péntekje is bűnbánati nap. Ilyenkor akár húsmentes böjttel, akár jócselekedettel, vagy imádsággal, esetleg más lemondással is kifejezhetjük bűnbánatunkat.

  Az elmélyültebb imádság, a jócselekedetek és az önmegtartóztatás természetesen a nagyböjti készülethez is hozzátartoznak!