Visegrád látkép

 

Hirdetéseink

 

Advent 1. vasárnapja

2019. december 1.

 1. Az asszonyok a héten elvégezték a templomi nagytakarítást. Isten fizesse meg szorgos munkájukat!

 2. Heti ünnepeink : Kedden Xavéri Szent Ferenc áldozópap, pénteken Szent Miklós püspök emléknapja lesz.

 3. Hétfőn elkezdődnek az adventi hajnali misék. Hétfőtől péntekig reggel 6 órakor lesznek, hogy az iskolások és munkába járók is könnyebben eljöhessenek. A mise előtt 5 perccel az Úr Angyala imádsággal köszöntjük az Üdvözítő édesanyját. Az adventi időszakban esti szentmise csak szombaton és vasárnap lesz.

 4. Gyónási lehetőség: az adventi hétköznapokon a szentmisék előtt és után, szombaton és vasárnap a szentmisék előtt fél órával.

 5. December 6-án, pénteken du. 4 órakor jön templomunkba a Mikulás. Minden gyermeket szeretettel vár!

 6. Az adventi koszorún a gyertyákat a szombat esti szentmise keretében gyújtjuk meg. A családok otthon is gyűljenek össze az adventi koszorú körül, közösen imádkozva, énekelve, beszélgetve készüljünk Jézus születésének ünnepére.

 7. Köszönjük Dudás Lászlóné Aninak, hogy az idén is elkészítette a templom részére az adventi koszorút.

 8. Köszönjük Ferbert Ádámnak, hogy a temetőben elzárta a vizet, így a vezetékrendszer télen nem károsodik.

 9. A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja a kedves Híveket, hogy a Kálvária-kápolna padlókövezete októberben védőanyagos kezelést kapott. Köszönjük Meszárek Györgynek a munka elvégzését. A Kálvária kápolna felújítási munkálatai ezzel befejeződtek.

  A felújításra érkezett adományokból megmaradt összeg egy részéből az Alapítvány Kalász István atya sírjához koszorútartó állványt készíttetett, hogy az oda látogató hívek el tudják helyezni a kegyeleti koszorúkat és virágokat. Köszönjük Dubniczky István munkáját. Hálánkat fejezzük ki a kedves híveknek, hogy egész évben támogatták az Alapítvány munkáját.

 10. Advent első vasárnapjától a nagyböjt kezdetéig ministráns versenyt rendezünk. Aki a három hónap alatt (december 1. – február 23.) legtöbbször ministrál, jutalomban részesül.

 11. Sitku Pál a héten elhunyt. Temetésével kapcsolatban később adunk tájékoztatást.

Régebbi, de még aktuális:

 1. Tisztelendő úr szeretne közelebbről megismerkedni plébánia-közösségünk családjaival.Aki szívesen meghívná Tibor atyát otthonába, például egy vasárnapi ebédre, beszélgetésre, esetleg házszentelésre is, egyeztessen vele időpontot. A gyermekeket nevelő családok elsőbbséget élveznek. Természetesen idősebb házaspárok és egyedülálló személyek is jelentkezhetnek, ez esetben a szabadon maradó időpontok függvényében tud az atya eleget tenni a meghívásoknak.

 2. Az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit és nagyszüleit kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyerekek részvételét a szentmiséken és a hittanórákon . Ne feledkezzenek meg a jelenléti ív aláírásáról sem! Elsőáldozáshoz csak az a gyermek járulhat, aki az egész tanévben rendszeresen részt vesz a szentmiséken és hittanokon.

 3. Elkészült a temetői sírhelyek digitális nyilvántartása. A sírhelyek körülbelül ⅓-ának érvényessége lejárt. A lejárt vagy bizonytalan érvényességű sírhelyeken emlékeztető cédulát helyezünk el. (Ezek kihelyezése nem egyszerre, hanem folytatólagosan történik.)

  Kérjük, hogy akinek lejárt a sírhelye, vagy le kíván mondani sírhelyéről, hivatali időben keresse fel a plébániát!

  Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a síremlékek felújítását, átalakítását minden esetben előzetesen be kell jelenteni a plébánián (írásban). A temetőkerítést önkényesen megbontani szigorúan tilos és balesetveszélyes!

 4. A Nemzetközi Eucharisztikus Konresszus Titkársága szálláslehetőséget keres a 2020. szeptember 13-20-ig tartandó kongresszus idejére az ide érkező vidéki és határon túli résztvevők számára. Aki szívesen lát vendégül zarándokokat, iratkozzék fel a sekrestyében elhelyezett lapon, vagy jelentkezzen a https://forms.gle/BjW69RbFAQsFuEZR9 webcímen.

 5. A templomi kórusunk megkezdte a szerda esti énekpróbákat. Új tagok jelentkezését is várjuk, különös tekintettel a férfi szólamokra.

 6. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége várja soraiba olyan édesanyák, nagyszülők, házaspárok jelentkezését, akik szívükön viselik a gyermekek és családok sorsát, és szeretnének egy imaközösséghez tartozni. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblán, jelentkezés a sekrestyében vagy személyesen Gálné Földházi Annánál.

 7. A Szentendrei Rendőrkapitányság kérésének eleget téve felhívjuk a figyelmet az utóbbi időben sajnálatos módon elterjedt ún. „unokázós csalásra”. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a csaló felhív egy idős embert, és közli, hogy gyermeke, unokája, rokona bajban van, és sürgősen pénzre van szüksége. Általában közlekedési balesetből fakadó kárra hivatkoznak a csalók, és az ilyen ürüggyel kicsalt készpénzért elküldenek valakit a sértett lakhelyére, majd az átvett összeggel eltűnnek. A kihelyezett plakáton részletes útmutatást találunk, hogy előzzük meg a bajt!
 8. A polgári év utolsó negyedében vagyunk. Aki még nem fizette be önkéntes hozzájárulását ("egyházi adó"), ne feledkezzék meg róla!

 

Megújult a régi oltárkép

 

Ecce Agnus Dei

„Ecce Agnus Dei”

 

Hírek az oltárképpel kapcsolatban