Visegrád látkép

 

Hirdetéseink

 

Évközi 19. vasárnap

2019. augusztus 11.

 1. Heti ünnepeink : Kedden B. XI. Ince pápa, szerdán Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú emléknapja, csütörtökön Nagyboldogasszony napja, Szűz Mária mennybevételének ünnepe lesz.

 2. Augusztus 15-e, csütörtök, Nagyboldogasszony napja parancsolt ünnep. Mivel ez a nap munkanap, ezért este 6 órakor lesz a szentmise templomunkban.

 3. Pénteken este ½ 6-tól a szentmise előtt csendes Szentségimádás lesz templomunkban. Az Oltáriszentségben köztünk maradó Krisztus hív bennünket: „ Jöjjetek hozzám mind, akik elfáradtatok és terheket hordoztok, én felüdítelek benneteket! ” (Mt 11,28)

 4. A Mária Út Egyesület Böjte Csaba vezetésével augusztus 17-én, szombaton gyalogos Bűnbánati Zarándoklatot szervez Szentendréről Visegrádra. A zarándokcsoport előre láthatóan ½ 5 körül érkezik meg templomunkhoz, ahol plébánia-közösségünk tagjaival együtt szentmisén vesznek részt. A mise du. 5 órakor kezdődik majd. A zarándokút részletes programját és Böjte Csaba testvér fölhívását a hirdetőtáblán olvashatjuk.

 5. Szombaton, augusztus 17-én kivételesen du. 5 órakor kezdődik a szentmise a zarándokokkal együtt. 6 órakor nem lesz mise!

Régebbi, de még aktuális:

 1. A Nemzetközi Eucharisztikus Konresszus Titkársága szálláslehetőséget keres a 2020. szeptember 13-20-ig tartandó kongresszus idejére az ide érkező vidéki és határon túli résztvevők számára. Aki szívesen lát vendégül zarándokokat, iratkozzék fel a sekrestyében elhelyezett lapon, vagy jelentkezzen a https://forms.gle/BjW69RbFAQsFuEZR9 webcímen.

 2. A polgári év második felében vagyunk. Aki még nem fizette be egyházi hozzájárulását (adóját), ne feledkezzen meg róla!

 3. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége várja soraiba olyan édesanyák, nagyszülők, házaspárok jelentkezését, akik szívükön viselik a gyermekek és családok sorsát, és szeretnének egy imaközösséghez tartozni. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblán, jelentkezés a sekrestyében vagy személyesen Gálné Földházi Annánál.

 4. Az elmúlt évben örvendetes módon számos leány bekapcsolódott az oltárszolgálatba.

  Most szeretnénk a fiúk számára is egy külön csoportot indítani.

  Várjuk olyan alsó és felső tagozatos fiúk jelentkezését, akik ministránsként szívesen segédkeznének az oltárnál, de eddig még nem volt bátorságuk jelentkezni. Különösen is számítunk az elsőáldozásra készülő csoport tagjaira.

 5. A Szentendrei Rendőrkapitányság kérésének eleget téve felhívjuk a figyelmet az utóbbi időben sajnálatos módon elterjedt ún. „unokázós csalásra”. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a csaló felhív egy idős embert, és közli, hogy gyermeke, unokája, rokona bajban van, és sürgősen pénzre van szüksége. Általában közlekedési balesetből fakadó kárra hivatkoznak a csalók, és az ilyen ürüggyel kicsalt készpénzért elküldenek valakit a sértett lakhelyére, majd az átvett összeggel eltűnnek. A kihelyezett plakáton részletes útmutatást találunk, hogy előzzük meg a bajt!

 

Megújult a régi oltárkép

 

Ecce Agnus Dei

„Ecce Agnus Dei”

 

Hírek az oltárképpel kapcsolatban