Visegrád látkép

 

Hirdetéseink

 

Évközi 28. vasárnap

2019. október 13.

 1. Heti ünnepeink: Kedden Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító ünnepe, szerdán Szent Hedvig szerzetesnő és Alacoque (e.: Alakok)Szent Margit Mária szűz emléknapja, csütörtökönAntiochiai Szent Ignác püspök és vértanú, pénteken Szent Lukács evangélista ünnepe lesz.

 2. A héten elkezdődnek az elsőáldozásra felkészítő hittanórák. Október 16-án, szerdán este 7 órától a plébánia tanácstermében lesz az elsőáldozással kapcsolatos szülői értekezlet. Pénteken du. 3-4-ig pedig az első felkészítő alkalom a gyermekeknek. Aki még nem hozta vissza a jelentkezési lapot, a szülői értekezletre hozza el!

 3. Október 17-én, csütörtökön, szentségimádási napunk lesz. Bár az egész napos szentségimádást nem tudjuk megoldani, azonban reggel és késő este is lesz 2-2 óra, amikor ünnepélyesen kihelyezzük az Oltárszentséget adorációra. A szentségimádási nap rendje:

  - reggel 7 órakor szentmise

  - 730 és 930 között a délelőtti szentségimádási órák

  - 1930 és 2130 között az esti szentségimádási órák lesznek.

  A szentségimádási órák rendjét úgy alakítottuk, hogy mind az idősebb korosztály, mind a munkába járó és kisgyermekes szülők könnyebben el tudjanak jönni a templomba. A szentségimádás alatt lehetőség lesz a szentgyónás elvégzésére is. Aki tud vállalni imaórát, iratkozzék fel az újságos asztalnál kihelyezett lapra.

 4. Október hónapban az esti szentmisék előtt ½ 6-tól közösen imádkozzuk a rózsafüzért, kedden és csütörtökön pedig egyénileg.

 5. A temetőben a sírok tisztítását és gondozását a hozzátartozók folyamatosan végzik. A vízcsap halottak napjáig nyitva lesz, ha az időjárás engedi.

  Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a síremlékek felújítását, átalakítását minden esetben előzetesen be kell jelenteni a plébánián (írásban). A temetőkerítést önkényesen megbontani szigorúan tilos és balesetveszélyes!

 6. Jövő vasárnap a reggel 9 órai szentmisét a gyermekeknek és fiataloknak szenteljük. Hittanosaink egy ifjúsági áldozási énekkel készülnek a szentmisére.

 7. Jövő hétvégén, szombaton és vasárnap templomainkbangyűjtés lesz a világmissziók javára. Adakozzunk jó szívvel!

 8. Domoszlai Sándorné a héten életének 89. évében elhunyt. Temetése pénteken du. 3 órakor lesz. Gyászjelentését kihelyeztük.

Régebbi, de még aktuális:

 1. A Nemzetközi Eucharisztikus Konresszus Titkársága szálláslehetőséget keres a 2020. szeptember 13-20-ig tartandó kongresszus idejére az ide érkező vidéki és határon túli résztvevők számára. Aki szívesen lát vendégül zarándokokat, iratkozzék fel a sekrestyében elhelyezett lapon, vagy jelentkezzen a https://forms.gle/BjW69RbFAQsFuEZR9 webcímen.

 2. A templomi kórusunk megkezdte a szerda esti énekpróbákat. Új tagok jelentkezését is várjuk, különös tekintettel a férfi szólamokra.

 3. A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége várja soraiba olyan édesanyák, nagyszülők, házaspárok jelentkezését, akik szívükön viselik a gyermekek és családok sorsát, és szeretnének egy imaközösséghez tartozni. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblán, jelentkezés a sekrestyében vagy személyesen Gálné Földházi Annánál.

 4. A Szentendrei Rendőrkapitányság kérésének eleget téve felhívjuk a figyelmet az utóbbi időben sajnálatos módon elterjedt ún. „unokázós csalásra”. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a csaló felhív egy idős embert, és közli, hogy gyermeke, unokája, rokona bajban van, és sürgősen pénzre van szüksége. Általában közlekedési balesetből fakadó kárra hivatkoznak a csalók, és az ilyen ürüggyel kicsalt készpénzért elküldenek valakit a sértett lakhelyére, majd az átvett összeggel eltűnnek. A kihelyezett plakáton részletes útmutatást találunk, hogy előzzük meg a bajt!
 5. A polgári év utolsó negyedében vagyunk. Aki még nem fizette be meg róla!

 

Megújult a régi oltárkép

 

Ecce Agnus Dei

„Ecce Agnus Dei”

 

Hírek az oltárképpel kapcsolatban