Visegrád látkép

Hirdetéseink

Nagyböjt 5. vasárnapja

2023. március 26.

 1. A mai perselygyűjtés eredményét a szentföldi keresztények javára továbbítjuk.

 2. Hálásan köszönjük a nagyböjti Karitász-gyűjtés keretében felajánlott nagy számú tartós élelmiszer adományt. Körülbelül 190 kg élelmiszer gyűlt össze. A Pilismaróti Karitász Csoport hálás szívvel fogadta az adományokat, ők fogják személyesen átadni a térségünkben élő rászorulóknak. Köszönjük Gerstmayer Jánosnak és ifj. Szigeti Jánosnak a csomagok elszállítását.

 3. Köszönjük, hogy a Kálvária takarításban sokan és szorgalmasan dolgoztak. Ferbert Mihály erdész a fákat vágta ki. Zeller Róza ministráns évek óta példamutatóan segít testvérével együtt, aki idén betegsége miatt nem tudott részt venni a munkában.

 4. Köszönetet mondunk Schüszterl Ferencnek a temetői csap megnyitásáért, Meszarek György kőfaragó mesternek a szenteltvíztartók megjavításáért és megtisztításáért, ifj. Szigeti Jánosnak pedig a téli bejárati függöny leszereléséért.

 5. Kedden du. ½ 4-től lesz a templomban az elsőáldozásra készülő gyermekek első gyónása. Utána a közösségi házban agapéval ünnepeljük meg a szentség felvételét. Szülők, testvérek is élhetnek a gyónási alkalommal. Tibor atya és Róbert atya fog gyóntatni.

 6. A héten kedden nem lesz ministráns próba.

 7. Szerda este 5 órára az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit szülői értekezletre hívjuk a plébánia főépületébe.

 8. Csütörtökön este ½ 7-től bérmálkozó hittan a plébánia közösségi termében.

 9. Nagyböjt péntekjein továbbra is este 6-tól végezzük a keresztutat. Aki teheti, jöjjön!

 10. Jövő vasárnap Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja. A délelőtti szentmisén lesz a barkaszentelés, a templomi körmenet és a Passió. Aki tud, hozzon barkát! A szentmise után ministráns próba lesz.

 11. Ferenc pápa budapesti látogatása során április 29-én, szombaton délután találkozik a fiatalokkal a Papp László Sportarénában. Aki szeretne részt venni a történelmi eseményen, sürgősen, de legkésőbb csütörtök estig regisztráljon. A regisztációs oldal a itt található. További információ a pápalátogatás honlapján (www.ferenc2023.hu) olvasható.

 12. +Schubauer László temetése pénteken, március 31-én de. 11 órakor lesz, majd utána érte az engesztelő szentmise.

Régebbi, de még aktuális:

 1. Várjuk felnőtt személyek jelentkezését, akiknek keresztelése, elsőáldozása vagy bérmálása valamilyen okból elmaradt, és szeretnének felkészülni a szentség felvételére.

 2. Ferenc pápa április 28–30. között Budapestre látogat. A fiatalokkal szombat délután, április 29-én találkozik a Papp László Sportarénában. Vasárnap délelőtt ½ 10-től pedig szentmisét mutat be a Kossuth téren. A kossuth téri pápai szentmisére nem szükséges regisztrálni. A fiatalok szombat délutáni találkozójára viszont igen. A jelentkező fiatalok adatait plébániánként összesítjük, majd továbbítjuk a szervezőknek. A regisztációs oldal a itt található. További információ a pápalátogatás honlapján (ferenc2023.hu) olvasható.

 3. Úrnapja ugyan még messze van – idén június 11-én lesz – , de a virágszőnyeghez a moha beszerzéséről már most kell gondoskodni, mielőtt a fű kinő. Kérjük, hogy akinek a kertjében van moha, szedje fel, tegye szellős zsákba vagy dobozba és hozza el a plébániára hivatali időben: hétfőn de. 10-12 óra között vagy szerdán du. 3-5 óra között.

 4. Az adóbevallások benyújtásánál ne feledkezzünk meg a kétszer 1 %-ról! Az első 1 %-kal a Katolikus Egyház intézményeit támogathatjuk. A második 1 %-ot civil szervezetek, például a Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány, vagy a János Templom Kórusa Egyesület javára ajánlhatjuk fel.

 5. Az apostoli nunciatúra örömmel adta hírül, hogy Ferenc pápa lelkipásztori látogatást tesz hazánkban április 28. és 30. között. Az alkalomra imádsággal készülünk, a Főegyházmegye ez alkalomból kiadott imádságának szövegét kihelyeztük a templom padjaira.

 6. Gyermekeknek szóló nagyböjti erénygyűjtő lapok, valamint felnőttek részére készült nagyböjti lelki program a hátsó asztalról elvihetők.

 7. A szentmise „Gyónom a mindenható Istennek…” kezdetű bűnbánati imádsága az új misekönyvben csekély mértékben megváltozott. Az ima szövegéből kimarad a teológiailag helyes, azonban a latin szövegből hiányzó „szeplőtelen” szó. A bűnbánati fohász új szövegét, valamint egy másik (a régi és új misekönyvben is szereplő) alternatív bűnbánati imát a padokra kihelyeztünk a könnyebb elsajátítás elősegítésére.

 8. Nagyböjt péntekjei bűnbánati napok. A 14 év felettiek tartózkodjanak a hús fogyasztásától!

 9. A húsvéti gyónást már többen elvégezték. Ezt ne hagyjuk az utolsó pillanatra, mert a nagyhét utolsó napjaiban Tibor atya a három település között ingázva már nem fog tudni gyóntatni.

 10. Március elején házasságra felkészítő beszélgetés-sorozat indul. Az első alkalom március 7-én, kedden este 7 órakor lesz a plébánia közösségi termében. Jelentkezés Tibor atyánál.

 11. Ferenc pápa Martos Levente Balázst, a Budapesti Központi Szeminárium rektorát az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Püspökszentelése március 4-én, szombaton de. 10 órakor kezdődik a budapesti Szent István bazilikában.

 12. A böjti fegyelem rendje:

  - Az esztendő két napján, hamvazószerdán és nagypénteken ún. szigorú böjt van érvényben a 18 és 60 év közötti korosztály számára. Úgy tartjuk meg, hogy a hústól tartózkodunk, legfeljebb háromszor étkezünk, és csak egyszer eszünk jóllakásig.

  - Nagyböjt péntekjei böjti napok. Aki elmúlt 14 éves, a hús fogyasztásától tartózkodjék a nagyböjti péntekeken.

  - Az év többi péntekje is bűnbánati nap. Ilyenkor akár húsmentes böjttel, akár jócselekedettel, vagy imádsággal, esetleg más lemondással is kifejezhetjük bűnbánatunkat.

  Az elmélyültebb imádság, a jócselekedetek és az önmegtartóztatás természetesen a nagyböjti készülethez is hozzátartoznak!

 13. További kötelezettségünk még a húsvéti szentgyónás elvégzése. A misék előtt vagy után van rá lehetőség. Vendéggyóntató is lesz, jövetelének időpontját hirdetni fogjuk. A gyónást ne hagyjuk az utolsó pillanatra, mert a nagyhét utolsó napjaiban Tibor atya a három település között ingázva már nem fog tudni gyóntatni.

 14. A Mária Rádió és a Mária Út minden szombaton félnapos gyalogos zarándoklatot szervez Budapesten a Szent Anna kápolna – Makkosmária – Máriaremete útvonalon. A részvétel díjmentes. További információ a Mária Rádió honlapján és kihelyezett plakáton található.

 15. Köszönjük mindazoknak felajánlását, akik évi plébániai hozzájárulásukat, adójukat befizették.

 16. Hétfőtől változások lesznek a szentmisék rendjében, mivel Dömös és Pilismarót községek lelkipásztori ellátása Visegrádról fog történni. Augusztus 1-től Visegrádon kedden, szerdán, szombaton és vasárnap este 6 órakor lesz szentmise. A vasárnap délelőtti szentmise 9 óra helyett de. 11 órakor fog kezdődni templomunkban. Elsőpéntekenként este 7 órakor lesz Visegrádon szentmise.
  Csepregi Róbert atya, Dömös és Pilismarót eddigi plébánia kormányzója az Esztergomi Szemináriumban kapott új megbízatást, azonban vasárnaponként segíteni fog a szentmisék megtartásában és a gyóntatásban mind a három településen. Róbert atyát fogadjuk szeretettel!

  A részletes miserendet kifüggesztettük a hirdetőtáblára.

  Az új miserend kialakításánál nagyon sok szempontot kellett figyelembe venni úgy, hogy egyik települést se érje aránytalan hátrány. Kérjük mindenkinek a megértését!

 17. Ferenc pápa és Péter főpásztorunk felhívásához csatlakozva kérjük, hogy minden este 8 órakor (vagy más alkalmas időpontban) fohászkodjunk a béke ajándékáért az alábbi ima szavaival:

  Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia,
  küldd el most Lelkedet az egész földre.

  A Szentlélek éljen minden nép szívében,
  hogy megmeneküljenek a romlástól,
  a pusztulástól és a háborútól.

  Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. Ámen”

  Az imádság szövegét kihelyeztük a padokra, vigyük haza otthonunkba.

 18. Összefogás a háború elől menekülő embertársaink megsegítésére:
  Részletes tájékoztatás itt.

 19. Köszönjük a templom perselyébe dobott adományokat, és azt is, hogy egyre többen banki átutalással fizetik egyházközségi hozzájárulásukat. Isten fizesse meg!

 • Föliratkozás hírlevélre

  Ha szeretne rendszeres értesítéseket kapni a plébánia híreiről, aktális programjairól, itt feliratkozhat a plébánia emailes listájára. A leiratkozáshoz elegendő az email címet megadni.

  E-mail:

  Vezetéknév

  Keresztnév

  A hírlevél üzemeltetője: https://lev-lista.hu

RÖVID HÍREK

TÁMOGATÓINK

 • 2020.08.01

  MFP 2020
 • 2020.02.01

  MFP 2019
`