Visegrád látkép

 

Föliratkozás hírlevélre

 

Ha szeretne rendszeres értesítéseket kapni a plébánia híreiről, aktális programjairól, itt feliratkozhat a plébánia emailes listájára. Ha a híreket nem szeretné többé megkapni, a leiratkozáshoz elegendő az email címet megadni.


E-mail:

Vezetéknév

Keresztnév


A hírlevél üzemeltetője: https://lev-lista.hu

 

Hirdetéseink

 

Évközi 25. vasárnap

2020. szeptember 20.

 

 1. Ismételten emlékeztetjük a kedves híveket a járványügyi előírások megtartására: Aki tüneteket mutat, maradjon otthon! Használjuk a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt, tartsunk egymástól távolságot. A maszk használata most már nem csak ajánlott, hanem kötelező a templomokban is.

 2. Múlt vasárnap a szentföldi keresztények számára végzett gyűjtés 140.090 Ft-ot eredményezett. Az idén kiemelkedően sok adomány gyűlt össze. Hálás köszönet érte!

 3. Heti ünnepeink: Hétfőn Szent Máté apostol és evangélista ünnepe, szerdán Pietrelcinai (e.: Pietrelcsinai) Szent Pio atya emléknapja, csütörtökön Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe, jövő vasárnap Szentírás vasárnapja lesz.

 4. Csütörtökön este 6 órától Huba Judit gyógypedagógus-logopédus, főiskolai adjunktus ötrészes előadás-sorozata folytatódik „ Ép és eltérő fejlődés az iskolaérettség szempontjából” címmel a plébánia közösségi termében.

 5. A héten pénteken d.u. ½ 3-tól megkezdődik az elsőáldozói felkészítés a 4. osztályosoknak. Jelentkezési lapot a hittanórán osztottunk, de a sekrestyében is kapható, vagy a plébániai honlapról is le lehet tölteni.

 6. A bérmálkozó és ifjúsági csoportba a 8-os és annál idősebb fiatalokat várjuk. Az első hittanóra október 2-án, pénteken este ¾ 7-től lesz a plébánián. Jelentkezési lap a sekrestyében kapható, vagy a honlapról is letölthető.

 1. Jövő vasárnap, szeptember 27-én, 17 órától templomunkban koncertezik „Bécsi Klasszikus Nagy Mesterek a Zeneakadémia hallgatóival” címmel Haraszti Violetta, Kiss-Varga Roberta, Soós Előd, Bali Gabriella vonósnégyese, a „Köszönjük Magyarország” pályázat támogatásával. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

 2. A plébániai hittanokkal és egyéb foglalkozásokkal kapcsolatban minden esetben kövessük folyamatosan a plébánia honlapját, Facebook-oldalát, illetve emailes hírlevelét. Az aktuális járvány- és karanténhelyzet függvényében bármikor lehetséges változás. Előfordulhat, hogy valamilyen eseményt csak más módon vagy helyszínen, vagy esetleg egyáltalán nem tudunk megtartani.

 3. A polgári év utolsó harmadában vagyunk. Aki még nem fizette be egyházi hozzájárulását (adóját), ne feledkezzen meg róla!

 

Régebbi, de még aktuális:

 1. A hírekből értesültünk róla, hogy megérkezett a Covid-járvány második hulláma. A betegség most a tavaszinál is gyorsabban terjed, ezért fokozottan indokolt a kellő elővigyázatosság. A Magyar Katolikus Püspöki Kar új felhívással erősítette meg a már korábban bevezetett intézkedéseket. Ezek közül a legfontosabbak:

  a) A szentmiséken és közösségi alkalmakon tüneteket mutató (lázas, köhögő, tüsszögő) személy ne vegyen részt!

  b) Templomban, zárt térben tartsuk az előírt másfél méteres távolságot, és ha csak lehet, viseljünk maszkot!

  c) Kézfertőtlenítéshez használjuk a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt!

  d) Békeköszöntésnél a kézfogás elmarad.

  e) Továbbra is csak a kézbe áldozás lehetséges.

 2. A nyári időszakban kissé megfogyatkoztak a ministránsok. Kedves fiúk és lányok, gyertek bátran az oltár közelébe, ahol Jézus örömmel vár titeket. Régi ministránsokat és új jelentkezőket egyaránt várunk!

 3. Előre jelezzük, hogy a járványügyi vészhelyzet miatt elnapolt Csíksomlyói Passió c. színházi előadás bemutatója október 29-én, csütörtökön este lesz. Akik jelentkeztek rá, jegyezzék be naptárukba az új időpontot!

 4. Virágszőnyegről készült fényképek Draxlerné Annánál és Szlovák Erzsébetnél 70 Ft-ért kaphatók.

 5. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerdán közleményt adott ki, melynek értelmében jövő vasárnaptól, Úrnapja ünnepétől a szentmise látogatás alóli általános felmentés érvényét veszíti. Természetesen az idősebb, veszélyeztetett és beteg hívők továbbra is mentesülnek a szentmise látogatás kötelezettsége alól az általános morális alapelvek alapján.

 6. Aki egészségénél fogva megteheti, hogy eljöjjön a templomba, ne feledkezzék meg a húsvéti szentgyónás és áldozás pótlásáról!

 7. A Főegyházmegye rendelkezése értelmében hétfőtől, május 18-ától újra lehet nyilvános szentmiséket tartani hétköznap és vasárnap egyaránt a szükséges biztonsági intézkedések gondos megtartása mellett.

  Ennek értelmében:
  a) Viseljünk szájat és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt!
  b) Egymás között tartsunk másfél méteres távolságot!
  c) Használjuk a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt!
  d) Csak a kézbe áldozás megengedett.
  e) A szenteltvíztartók továbbra is üresek maradnak.
  f) Békeköszöntésnél kerüljük a fizikai kontaktust!
  g) Adománygyűjtésre a mise végén kerül sor.

 8. A szentmise látogatása alól továbbra is felmentést kapnak azok, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett csoportba tartoznak.

  Vasárnaponként a Danubia televízió továbbra is közvetít szentmisét Visegrádról, du. 16 órakor.

 9. Köszönjük mindazok nagylelkű anyagi támogatását, akik akár borítékban elhelyezett pénzadománnyal, akár banki átutalással fizették be egyházközségi hozzájárulásukat vagy perselybe szánt adományukat. Ezek a felajánlások most különösen értékes segítséget jelentenek, mivel a plébánia bevételei a járványhelyzet miatt alaposan megcsappantak, miközben a rezsi kiadások változatlanok maradtak, így a plébánia a tartalékait éli fel.

  Készpénzes adományt a templom előterében található perselybe lehet dobni. A Visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia számlaszáma: 64700038-10001260 (Takarékbank).

  Banki átutalás most már ún. másodlagos azonosító használatával is lehetséges. Ez annyit jelent, hogy a bankszámlaszám helyett a plébánia könnyebben megjegyezhető email címét (iroda [KUKAC] visegrad [KÖTŐJEL] plebania [PONT] hu) is lehet használni utaláskor.

 10. A bűnbánati fegyelemmel kapcsolatos útmutatás:

  A bűnbocsánat elnyerésének mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csak a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot, és Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. A tökéletes bánat fölindítása azonban magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát.

  Ima a tökéletes bánat fölindításához:

  Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

  Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

 11. A lelki áldozás az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie.

  Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz, az lelki áldozást sem tud végezni.

  Ima a lelki áldozáshoz:

  Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

  A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

  Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

 12. A böjti fegyelem rendje:

  - Az esztendő két napján, hamvazószerdán és nagypénteken ún. szigorú böjt van érvényben a 18 és 60 év közötti korosztály számára. Úgy tartjuk meg, hogy a hústól tartózkodunk, legfeljebb háromszor étkezünk, és csak egyszer eszünk jóllakásig.

  - Nagyböjt péntekjei böjti napok. Aki elmúlt 14 éves, a hús fogyasztásától tartózkodjék a nagyböjti péntekeken.

  - Az év többi péntekje is bűnbánati nap. Ilyenkor akár húsmentes böjttel, akár jócselekedettel, vagy imádsággal, esetleg más lemondással is kifejezhetjük bűnbánatunkat.

  Az elmélyültebb imádság, a jócselekedetek és az önmegtartóztatás természetesen a nagyböjti készülethez is hozzátartoznak!