Visegrád látkép

Családi szentély, családegyház

 

A járványhelyzet miatt a nyilvános templomi szertartások a nagyhéten és húsvétkor is szünetelnek. A papok a liturgiákat a legegyszerűbb formában, zárt ajtók mögött tartják meg. Ebben a helyzetben a templomi szertartások helyét nagy mértékben a családi imádságok vehetik át.

Az elmúlt napoban többször lehetet hallani a hírekben, hogy a járványhelyzetből adódó nagyobb összezártságban számos házasság megromlik, és megnövekszik a válások száma. Ennek azonban nem kell szükségszerűen így történnie!
A nagyobb közelség alkalom lehet arra is -- különösen most, a nagyböjti és húsvéti időben -- hogy elkezdjük a közös családi imádságot, amiből vallásos őseink oly sok erőt merítettek, kiváltképp a viszontagságok idején. Kezdők is belevághatnak, csak jó elhatározás szükséges hozzá!

 

Mit jelent az, hogy »családegyház«?

 

Családegyház (a latin ecclesiola „egyházacska” szóból): néhány ókori egyházatya tanítását követve a II. Vatikáni Zsinat nevezi így a családokat. Minden családi otthon lehet az üdvösség háza (vö. Lk 19,9), szent hajlék, ahol lelki értelemben Krisztus lakik (vö. Mt 18,20). Nagy meghívás van ebben: minden keresztény családnak templommá, szentéllyé kell válnia!

 

„A családban kiemelkedő módon gyakorolják a családapa, a családanya, a gyermekek és valamennyi családtag keresztségi papságát »a szentségek vételében, az imádságban, a hálaadásban, a szent élet tanúságtételében, az önmegtagadásban és a tevékeny szeretetben«. A családi otthon tehát a keresztény élet első iskolája és »az érlelődő emberiesség iskolája«. Itt tanulja meg az ember a kitartó munkát, ismeri meg a munka örömét, a testvéri szeretetet, a nagylelkű, ismételt megbocsátást, és mindenekelőtt Isten szolgálatát az imádságban és az élet elajándékozásában.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1657)

 

„A családi imádságnak sajátos tulajdonságai vannak: olyan közösségi imádság, amelyet a férj és a feleség, a szülők és a gyermekek közösen mondanak. Ugyanakkor ez az imádságos közösség gyümölcse és követelménye annak a közösségnek, amelyet a keresztség és a házasság szentsége táplál. A keresztény család tagjaira egész különlegesen érvényesek azok a szavak, amelyekkel az Úr Jézus a jelenlétét ígéri: »Ismét mondom nektek: Ha ketten közületek egyetértenek a földön minden dologban, amit csak kérnek, meglesz nekik az én Atyámtól, aki a mennyekben van. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűltek az én nevemben, ott vagyok közöttük«.” (Familiaris Consortio, II. János Pál pápa apostoli buzdítása, 59.)

 

További ajánlott olvasmányok a családegyházzal kapcsolatban

 

Még ma kezdjétek el a közös családi imádságot!

 

A családi imához nem szükségesek nagyobb előkészületek. Végezhetjük például így:

 

 1. LEÜLÜNK EGY GYERTYA KÖRÉ
  Összejövünk a nappaliban, vagy a konyhaasztalnál, vagy ahol imádkozni szeretnénk. Meggyújtunk egy gyertyát, vagy kiteszünk középre egy kis keresztet, ikont, Szentírást. (Hasznos lehet a lap alján található házi oltár elkészítése!) Megvárjuk egymást és elcsöndesedünk. Az előimádkozó (édesapa vagy édesanya) keresztvetéssel elkezdi a közös imádságot: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. – Ámen.
 2. ÉNEK
  Van-e kedvenc vallásos énekük a gyermekeidnek vagy nektek? Énekeljétek el azt, vagy keressetek egy számotokra kedves templomi éneket. Kezdje el az, aki a családból a legjobban tud énekelni. Ha nem szerettek énekelni, engedjétek el, és lépjetek a következő részhez. Énekötletek: Áldott légy, Uram. Jézus életem. Dicsérje minden nemzet. Várj és ne félj. Ne félj, ne aggódj. Bizakodjatok, jó az Úr. Ahol szeretet. Jó az Úrban bizakodni. Ó, halld meg, Uram. Meghívtál, hogy vízre lépjek. Stb.
 3. HÁLAADÁS MINDAZÉRT, AMI JÓ VOLT A MAI NAP FOLYAMÁN
  Az előimádkozó megkérdezi a családtagoktól: Mi volt jó, a mai nap folyamán, amiért hálát tudunk most adni? Minek örültünk ma? Mi volt jó ma? Stb. Körbemegyünk, hogy mindenki elmondhassa, amit szeretne. (Akár körbe is adhatunk egy kis keresztet, ami jelzi, hogy arra figyelünk, akinél a feszület van.) Minden hálaadás után együtt mondjuk: „Ámen”. Ha aznap valaki nem szeretne vagy nem tud hangosan imádkozni, akkor csak azt mondja: „Amen”, és továbbadja a szót.
 4. KÉRÉSEINK, VÁGYAINK MEGFOGALMAZÁSA
  Az előimádkozó ezek után megkérdezi a családtagoktól: Szeretnétek kérni valamit ma este a Jóistentől? Kiért lenne jó imádkoznunk ma este? Van-e valami vágyunk, amelyet jó lenne kifejeznünk a Jóistennek? Stb. Hasonlóképpen körbemegyünk, mint az előbb. Minden kérés után együtt mondjuk: Kérünk téged, hallgass meg minket!
 5. KÖZÖS BEFEJEZÉS
  Közös imádság elmondása. Ez lehet a Miatyánk, az Esti ima vagy más alkalmas imádság. Ilyenkor megfoghatjuk egymás kezét, és így mondjuk el a közös imádságot. A közös imát végül keresztvetéssel zárjuk.

Felhasznált anyag: Nagy Bálint SJ imakoreográfiája

 

Segédanyagok a családi imádsághoz

 

Alapvető imádságok (kezdőknek)

 

A Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet hivatalos nagyheti segédanyaga A4 méretben

A Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet hivatalos nagyheti segédanyaga A5 méretben

 

Barsi Balázs atya: családi liturgia Nagyhétre (igényeseknek) -- online változat

Barsi Balázs atya: családi liturgia Nagyhétre (igényeseknek) -- letölthető (.docx) változat

 

Otthoni liturgikus anyag Virágvasárnapra (szerk. Györök Tibor)

 

Nagy Bálint S.J. atya gondolatai az otthoni liturgiához

 

A NEK, az Új Ember, Böjte Csaba, Csókay András és Szikora Róbert közös imafelhívása (déli ima)

 

Az Adoremus liturgikus füzet és az Új Ember most ingyenesen letölthető!

 

Imádságok gyűjteménye a járvány idejére (nyomtatható)

 

Készíts imasarkot, házioltárt!

 

házi oltár

 

A járványhelyzet miatt a nyilvános liturgia jelenleg szünetel a templomokban. Most az a fontos, hogy vigyázzunk egymásra, különösen az idős testvéreinkre. Az otthonunkban állíthatunk házi oltárt is, ahol imádkozhatunk egyénileg vagy együtt a családtagjainkkal. Az otthoni oltár felállítása nem olyan bonyolult feladat, mint amilyennek elsőre tűnhet.

 

Hogyan állíthatsz házi oltárt?

 • Válasszuk ki a lakásnak azt a részét, ahol nyugalom van, lehet imádkozni, ahol méltó módon tiszteletet is adhatunk Istennek.
 • Keressünk egy alkalmas felületet, amelyre fel tudjuk állítani az oltárt - ez lehet egy íróasztal, egy terítővel letakart kartondoboz, egy polc teteje, egy falon lógó polc vagy akár egy vitrines szekrény egy része.
 • Ami nélkülözhetetlen, az a feszület és a Szentírás.
 • Emellett kihelyezhetünk szentelményeket - szentelt vizet és gyertyát (ha a gyerekek még kicsik, akkor elővigyázatosságból ledes mécsest).
 • Kihelyezhetjük családtagjaink védőszentjének vagy kedves szentjeinknek a szentképét, rózsafüzért, imakönyvet és szobrokat is. Használhatjuk a gyermekek által készített legújabb vallási kézműves tárgyakat, vagy az ő rajzaikat is.
 • Tehetünk az asztalra filclapot vagy terítőt liturgikus színekben (zöld, lila, rózsaszín, piros és fehér), amit az aktuális liturgikus időszaknak megfelelően cserélhetünk.
 • A kihelyezett tárgyakat időnként kicserélhetjük, hogy illeszkedjenek az aktuális liturgikus időszakhoz. Talán adventben kitehetünk egy szobrot a Szent Családról vagy nagyböjtben töviskoronát, húsvétkor pedig Krisztus feltámadásáról egy képet. Májusban Szűz Mária témájú képeket vagy szobrot, pünkösdkor pedig Szentlelket jelképező galambot állíthatunk ki.
 • Gyakorolhatjuk a tiszteletadást térdeplő odatételével, virágok kihelyezésével.

(Forrás: Katolikus ötletdoboz blog)

 

PÁLYÁZAT MINISTRÁNSOKNAK ÉS HITTANOS GYEREKEKNEK!

 

A ministránsok, az elsőáldozók és a hittanos gyerekek számára pályázatot hirdetünk, hogy ki milyen szép házi oltárt (vagy imasarkot) tud készíteni. Az elkészült imasarkok, oltárok fényképeit a plébánia email címére
(iroda KUKAC visegrad - plebania . hu) kérjük beküldeni! A legszebb házi oltárok képei felkerülnek a plébánia weboldalára.

 

Otthoni katekézis

 

Jöjj, kövess engem! – gyermekhittanok Csillag Évával a szent napokra

 

Kézműves feladatok gyermekeknek a Nagyhétre, Húsvétra

 

Online katekézis (Váci Egyházmegye)