Visegrád látkép

Imák a járvány idején

 

Dr. Erdő Péter bíboros imája

 

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

 

Ferenc pápa felajánló imája

 

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

 

Az Európai Püspöki Konferencia imája a járvány idején

 

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen, tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrzavart és aggodalmat okozó időkben Hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük.

Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól.

Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!

(Fordította: Verestói Nárcisz)

 

Urbán Erik OFM imája a járvány idején

 

Mindenható mennyei Atyánk, a te akaratod szerint peregnek életünk percei. Fogadd el könyörgéseinket, amelyekkel most a járvány idején magunk, beteg és elhunyt testvéreink számára irgalmasságodat kérjük.

Imádkozunk a világi és egyházi hatóságokért, hogy hatékony intézkedéseket hozzanak az emberek védelmére és a vírushullám megzabolázására!

Az orvosoknak és az ápolóknak, akik közvetlenül gyógyítják ezt a betegséget: adj nekik nagy bátorságot, egészséget és bölcsességet a betegekkel való munkában!

A kutatókat, akik igyekeznek gyógymódot találni és védőoltást kifejleszteni: világosítsd meg őket Szentlelkeddel, hogy találják meg a választ a koronavírus gyógyítására!

A betegekért: adj erőt nekik és családtagjaiknak ahhoz, hogy legyőzzék a kórt és átvészeljék a nehéz pillanatokat!

Adj békét az egész világnak, hogy az emberiség a Te kegyelmeddel és közös erőfeszítéssel felülkerekedjen e fenyegető veszélyen, és ez elősegítse a valódi együttműködés és testvériség szellemét közöttünk!

 

A Mária Rádió imája a koronavírus járvány idejére

 

Mária, Te aki ismerted a fájdalmat, a szomorúságot és az aggódást, átélted a boldogságot és az örömöt is. Amikor gyorsan támad a vész, újra látjuk, hogy milyen kicsi a világ, de te odafigyelsz ránk, és minden embertársunkra. Köpenyeddel átölelsz minden létezőt, különös szeretettel fordulsz ma a fertőzött, az idős, az egyik országból másikba utazó emberek, az ápolók és orvosok felé. Tizenkét csillagból álló koronád jelzi a reményt, hogy a te útmutatásoddal minden nehézség átléphető.

Te, aki Jézus Krisztus anyja vagy, imádkozz a betegekért, aggódó hozzátartozóikért, és mindazokért, akik a vírus idején is áldozatot hoznak másokért.

István király a bajban neked ajánlotta fel Magyarországot. Mi is felajánljuk neked nemzetünket és életünket. Segíts minket abban, hogy a járvány ne csak félelmet és könnyeket hozzon, hanem minket is jobb útra tereljen. Kérjük, hogy a vírust lelkileg megerősödve, Istenhez közelebb kerülve küzdjük le, s az ebből fakadó értékeket a baj elmúltával is megőrizzük.

Ámen!

 

A Mária Rádió felhívása az imádsággal kapcsolatban

 

Szent II. János Pál pápa imája

 

Lábaidhoz térdelek, oh Keresztrefeszített Jézus,
imádlak Téged és hálát adok Néked az életemért.

Te letörlöd a könnyeimet, támaszom vagy nehéz pillanataimban,
meghallgatod a panaszomat és elfogadod a tiéddel együtt, az én fájdalmamat is.

Ismered a fáradt szívemet, mely boldogan szeret téged
és elfogadtatod velem az élet nehézségeit.

Sokszor nem gondolok a te fájdalmadra és csak a magam fájdalmát tárom Eléd.

Te mégis rám teszed a kezed és megvigasztalsz engem,
sebeimet meggyógyítod a szereteteddel.

Karjaidba veszel és így megérezteted velem izzó szeretetedet.

Most is kopogtatok a szíveden és kegyelmet kérek Tőled:
Hallgass meg engem, oh Uram, ha kérésem egyezik az akaratoddal!

Keresztrefeszített Jézus, melletted ott van a te Anyád,
fogadjátok be az összes szenvedőt és legyetek számukra vigasztalás és reménység!

Ámen!

 

Járványban segítő szentek közbenjárását kérő imádság

 

Szent Sebestyén, könyörögj értünk!

Római Szent Franciska, könyörögj értünk!

Szent Rókus, könyörögj értünk!

Szent Rozália, könyörögj értünk!

Borromeo Szent Károly, könyörögj értünk!

Gonzága Szent Alajos, könyörögj értünk!

 

Könyörgés

Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk!

Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket!

A hirtelen és készületlen haláltól ments meg, Uram, minket!

Mi bűnösök kérünk téged: hallgass meg minket, Urunk! Ámen!

 

Könyörgő litánia járvány idéjén

 

Ferenc pápa március 27-én, pénteken imát vezetett és rendkívüli, teljes búcsúval járó „Urbi et Orbi” áldást adott a Szent Péter-bazilika előtti üres téren, a világméretű koronavírus-járvány idején Isten irgalmába ajánlva Róma városát és az egész emberiséget. Az Eucharisztiát a bazilika előterében felállított oltárra helyezték ki. Ferenc pápa és a kis számú asszisztencia csendben imádkozott. Ezt követően nem hagyományos litániát, hanem a jelen helyzet gondjaira vonatkozó kéréseket hallhattunk. Az imádság szövegét közkincsé tesszük, családi imaalkalmakra is ajánljuk.

 

Valóságos Isten és valóságos Ember, aki valóságosan jelen vagy most ebben a Szentségben.Imádunk Téged, Urunk!
Üdvözítőnk, a velünk élő Isten, aki hűséges és gazdag vagy az irgalomban.Imádunk Téged, Urunk!
A teremtett világ és a történelem Királya és Ura.Imádunk Téged, Urunk!
A bűn és a halál legyőzője.Imádunk Téged, Urunk!
Az emberek barátja, aki feltámadtál és az Atya jobbján élsz.Imádunk Téged, Urunk!

 

Az Atya egyszülött Fia, aki a mi üdvösségünkért alászálltál a mennyből.Hiszünk Benned, Urunk!
Égi Orvosunk, aki lehajolsz gyötrelmeinkhez.Hiszünk Benned, Urunk!
Feláldozott Bárány, aki önmagadat ajánlod fel, hogy megválts minket a rossztól.Hiszünk Benned, Urunk!
Jó Pásztor, aki életet ajándékozol a nyájnak, melyet szeretsz.Hiszünk Benned, Urunk!
Élő Kenyér, és a Halhatatlanság Orvossága, aki nekünk ajándékozod az örök életet.Hiszünk Benned, Urunk!

 

A sátán hatalmától és a világ kísértéseitől.Szabadíts meg, Urunk!
A gőgtől, és annak feltételezésétől, hogy Nélküled is helyt tudunk állni.Szabadíts meg, Urunk!
A félelem és a szorongás félrevezetéseitől.Szabadíts meg, Urunk!
A hitetlenségtől és a reményvesztettségtől.Szabadíts meg, Urunk!
A szív keménységétől és a szeretetre való képtelenségtől.Szabadíts meg, Urunk!

 

Az emberiséget sújtó minden bajtól.Ments meg, Urunk!
Az éhínségtől, a nélkülözéstől és az önzéstől.Ments meg, Urunk!
A betegségtől, a járványoktól és a testvértől való félelemtől.Ments meg, Urunk!
A pusztító őrülettől, a kegyetlen érdekektől, és az erőszaktól.Ments meg, Urunk!
A megtévesztésektől, a téves információktól és a lelkiismeret manipulálásától. Ments meg, Urunk!

 

Tekints Egyházadra, amely a pusztán kel át.Vigasztalj meg, Urunk!
Tekints az emberiségre, amelyet megrémít a félelem és a szorongás.Vigasztalj meg, Urunk!
Tekints a betegekre és a haldoklókra, a magánytól sújtottakra.Vigasztalj meg, Urunk!
Tekints az orvosokra és az egészségügyben dolgozókra, akiket felemészt a fáradtság.Vigasztalj meg, Urunk!
Tekints a politikusokra és a közszolgálatot ellátókra, akik vállukon hordozzák a döntések súlyát.Vigasztalj meg, Urunk!

 

A próbatétel és az elveszettség óráján.Ajándékozd nekünk Lelkedet, Urunk!
A kísértés és a törékenység idején.Ajándékozd nekünk Lelkedet, Urunk!
A rossz és a bűn elleni küzdelem idején.Ajándékozd nekünk Lelkedet, Urunk!
A valódi jó és a valódi öröm keresésekor.Ajándékozd nekünk Lelkedet, Urunk!
Amikor arról kell döntenünk, hogy Benned és a Te barátságodban maradjunk.Ajándékozd nekünk Lelkedet, Urunk!

 

Amikor a bűn nyomaszt minket.Nyiss meg minket a reményre, Urunk!
Amikor a gyűlölet bezárja a szíveinket.Nyiss meg minket a reményre, Urunk!
Amikor meglátogat minket a szenvedés.Nyiss meg minket a reményre, Urunk!
Amikor szorongással tölt el a közönyösség.Nyiss meg minket a reményre, Urunk!
Amikor elragad minket a halál.Nyiss meg minket a reményre, Urunk!

 

A bablinoi fogságban sínylődő Azariás imája

 

Ott jártak-keltek a lángok között, dicsőítették az Istent és áldották az Urat.

Azarja megállt, szóra nyitotta ajkát, és a lángok közepette így imádkozott:

Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, és minden dicséretre méltó; neved magasztos mindörökké.

Mert igazságos vagy mindenben, amit velünk tettél, tetteid mind igazak, útjaid egyenesek, és minden ítéleted igazságos.

Igazságos ítéletet hajtottál végre, bármit mértél ránk és Jeruzsálemre, atyáink szent városára. Bűneink miatt mindent igazságos ítélettel mértél ránk.

Vétkeztünk és elpártoltunk tőled, gonoszságra vetemedtünk, és parancsaidra nem ügyeltünk.

Lelkiismeretünkkel szembeszegülve nem azt tettük, amit parancsoltál, hogy jó legyen sorunk.

Amit ránk mértél és velünk tettél, mind igazságos ítélettel tetted.

Kiszolgáltattál minket gonosz ellenségeinknek és gyűlölködő árulóinknak, egy igazságtalan királynak, a leggonoszabbnak az egész földön.

Most még szánkat se nyithatjuk ki, szégyen és gyalázat lett szolgáid és tisztelőid osztályrésze.

Szent nevedre kérünk, ne taszíts el minket végleg, ne bontsd fel a szövetséged.

Ne vondd meg tőlünk irgalmadat kedveltedért, Ábrahámért, szolgádért, Izsákért, és szentedért, Izraelért.

Megígérted nekik, hogy megsokasítod utódaikat, mint égen a csillagokat, s mint a tenger partján a fövényt.

Minden népnél kisebbek lettünk, Urunk, megaláztatásban van részünk bűneinkért az egész földön.

Most nincs fejedelmünk, sem prófétánk, sem vezérünk, nincs sem égő-, sem véres, sem étel-, sem illatáldozat, de még hely sem, ahová letegyük első termésünket,

s elnyerhessük irgalmadat. Fogadd el megtört szívünket és alázatos lelkünket kosokból és bikákból álló égőáldozatul, tömérdek hizlalt bárány gyanánt!

Áldozatunk legyen ma éppúgy kedves színed előtt, s engesztelődj ki a múlt miatt, mert akik benned bíznak, nem vallanak szégyent.

Most már egész szívünkkel téged követünk, téged félünk, és a te nevedet keressük.

Ne engedd, hogy megszégyenüljünk, hanem bánj velünk könyörülettel, nagy irgalmasságod szerint!

Siess segítségünkre, mint hajdan a csodatetteiddel, és szerezz dicsőséget, Uram, a nevednek!

Valljanak szégyent mind, akik gonoszat tesznek szolgáid ellen, mindenhatóságod alázza meg őket, és enyésszen el erejük!

Tudják meg, hogy te, az Úr vagy az egyetlen Isten, és tiéd a dicsőség szerte az egész földön.

(Dániel könyve 3. fejezet)