Visegrád látkép

Adventi gondolatok

 

adventi koszorú

 

2017. december 5.
Advent 1. hete, kedd.

 

Jessze törzsöke

 

Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így szólt: »Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyek előtt. Igen, Atyám, így tetszett neked…« (Lk 10,21)

 

Vessző kél majd Jessze (Izáj) törzsökéből, és hajtás sarjad gyökereiből. Rajta nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudásnak és a jámborságnak lelke; és kedve telik az Úr félelmében. (Iz 11,1-3)

 

Adventban nemcsak a Jézus eljövetelét, hanem a Szentlélek érkezését is várjuk? – Így van, hiszen a Szentháromság személyei elválaszthatatlanok. Már a választott népet is a Szentlélek készítette fel a prófétai jövendöléseken keresztül a Messiása várására. És a mi szívünkben is Ő ébreszti fel a várakozó lelkületet Jézus jövetelére Advent heteiben.

 

- Isten Lelke a próféták által előre meghirdette az Üdvözítő jövetelét. Ki ez az Eljövendő? A héber Messiás és a görög Khrisztosz szavak azt jelentik: „Fölkent”, vagyis olyan valaki, akit fölken, egészen betölt Isten Szentlelke. Izajás úgy mutatja be a Dávid leszármazottját, vagyis a Messiást (Izáj - vagy görögösen Jessze - Dávid édesapja volt), mint aki Isten Lelkének hétszeres adományában részesül. Őbenne egyesülni fognak Izrael legkiválóbbjainak erényei: Salamon bölcsessége és éleslátása, Dávid király hősiessége és okossága, Mózes istentapasztalata és istenfélelme. Ő egész kivételes módon lesz hordozója Isten éltető Lelkének.

- Jézusban beteljesednek a próféciák: Imádsága közben felujjong a Szentlélekben. Örvendezik, mert tanúja volt annak, hogy a 72 tanulatlan, de gyermeki szívű tanítvány nagy jeleket, gyógyulásokat és ördögűzéseket visz végbe az ő nevében. A Lélek kiáradt a tanítványokra.

 

Szentlélek Úristen! Te vagy adventi várakozásunk Lelke. Készítsd fel szívemet Jézus befogadására! Add meg az alázat lelkületét, hogy kicsinnyé legyek, elhagyjam a csupán emberi okosságot és bölcsességet, és így elteljek a Bölcsesség és Értelem lelkével! Szentlélek Isten, kenj fel engem is legszentebb ajándékaiddal, hogy megszülessék szívemben Jézus, és így másik Krisztussá (Krisztus képmásává) legyek!

 

 

* * *

 

Az előző napok adventi gondolatait
az alábbi naptár segítségével érheti el:

 

2017. december
hét \ napVHKSzCsPSzo
Advent I. 3 4 5 6 7 8 9
Advent II. 10 11 12 13 14 15 16
Advent III. 17 18 19 20 21 22 23
Advent IV. 24 25 26 27 28 29 30