Visegrád látkép

Adventi gondolatok

 

adventi koszorú

 

2017. december 9.
Advent 1. hete, szombat.

 

Jézus tanít

Az Úr, a te tanítód,
nem rejtőzik el többé előled,
szemed látni fogja tanítódat.

Ha akár jobbra, akár balra letérnél,
füled hallani fogja mögötted figyelmeztető szavát:
„Ez a helyes út, ezen járjatok!”
(Iz 30,20–21)

 

Jézus bejárta az összes várost és falut.
Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét.
(Mt 9,35)

 

Ki az én Tanítómesterem?

 

Izajás próféta meghirdeti azt a boldog kort, amikor Isten személyes Tanítója lesz népe tagjainak. Néhány tízezer embernek megadatott az a kiváltságos ajándék, hogy olyan helyen és korban születhetett, amikor földi szemével láthatta és fülével hallhatta Isten megtestesült Igéjét.

Mi sem vagyunk azonban kedvezőtlenebb helyzetben! Hiszen Jézus tanítványának lenni nem a testi érzékszervek meglététől függ. Ezt láttuk a Jézus által meggyógyított süketek és vakok esetében. Sokan látták Jézust, de csak kevesen ismerték fel benne a Messiást, és lettek az ő hűséges tanítványai. Jézus megismerése ugyanis egy különleges, belső érzéket igényel. Mi a hit szemével és fülével „látjuk”, illetve „halljuk” Mesterünket.

Ő sokféle módon szól hozzánk. Személyesen nekünk szóló „szerelmes levelet” intézett hozzánk a Szentírásban. Az Igazságra oktat bennünket az Egyház Tanítóhivatalán keresztül. Buzdít minket az elmúlt évszázodban élt (és jelenleg élő) tanúságtevők, boldogok és szentek szavával, példájával. Utat mutat a lelkiismeretünk hangjának finom műszerén keresztül: Ha akár jobbra, akár balra letérnél, füled hallani fogja mögötted figyelmeztető szavát: „Ez a helyes út, ezen járjatok!”

Alexandriai Kelemen ókeresztény író (2-3. sz.) ezt a címet adta egyik művének: A Nevelő. Krisztust úgy mutatja be, mint az addig tévelygő emberiség legkiválóbb pedagógusát. Ő mind tökéletesebb életmódra és bölcsességre vezeti mindazokat, akik elkötelezetten nyomába szegődnek. De ki az én Irányítóm, Pásztorom, Nevelőm? A televízió, az internet, vagy az „egészséges életmód”? Fölkértem-e már Krisztust, hogy Ő legyen az én legfőbb Tanítómesterem?

 

Taníts engem!

 

Uram, kérlek Téged,
taníts engem parancsaid útjára,
taníts engem azok sorrendjére:
milyen egymásutánban kell azokat megtartanom,
hogy mindig helyesen cselekedjem;
s miként haladjak erényről erényre,
hogy ne legyek túlhajszolt a kezdetben,
se túl gyönge a végén. Ámen.

(Kölni Szent Brúnó)

 

 

* * *

 

Az előző napok adventi gondolatait
az alábbi naptár segítségével érheti el:

 

2017. december
hét \ napVHKSzCsPSzo
Advent I. 3 4 5 6 7 8 9
Advent II. 10 11 12 13 14 15 16
Advent III. 17 18 19 20 21 22 23
Advent IV. 24 25 26 27 28 29 30