Visegrád látkép

Adventi gondolatok

 

adventi koszorú

 

2017. december 16.
Advent 2. hete, szombat.

 

Illés

 

Ekkor, mint a tűzvész, Illés próféta jött,
kinek szava lángolt, mint az égő fáklya.

Jel lettél a jövendő harag idejére,
hogy te csillapítsd le, mielőtt kitörne,
hogy az apák szívét fiaikhoz fordítsd
... .(Sir 48,1.10)

 

„Illés már eljött, de nem ismerték fel,
úgy bántak vele, ahogy akartak.
Így szenved majd tőlük az Emberfia is.”
(Mt 17,12)

 

A választott nép a próféták között Illést tartotta a legnagyobbnak. Ő volt a legelső, ő művelte a legnagyobb csodákat. Földi pályafutását sem a szokásos módon fejezte be: nem halt meg, hanem tüzes szekéren az égbe ragadtatott. Ebből alakult ki az a vélemény, miszerint Illés a végítélet idején ismét visszatér.

Ez a várakozás Jézus idején is nagyon erős volt. A Mester ellenfelei ebből érvet kovácsoltak Jézus messiási mivoltával szemben, ami még saját tanítványait is elbizonytalanította: Hogyan lehetne itt a végidő, és hogyan lehetne a Názáreti a Messiás, amikor Illés még nem tért vissza?

Jézus nem tulajdonít nagy jelentőséget azoknak a spekulációknak, amelyek a történeti Illés világvégi visszatértére vonatkoznak. Megragadja viszont az alkalmat, hogy rámutasson: az Előfutár valójában már eljött, csak nem akartak tudomást venni róla. Keresztelő Szent János személyében Illés szellemisége működött, csak túl kényelmetlen volt üzenete: bűnbánat, kiengesztelődés, jócselekedetek.

Vigyázzunk, nehogy mi is úgy járjunk, mint Jézus hitetlenkedő vagy elbizonytalanodó kortársai! Isten nekünk is ad jeleket, hozzánk is küld lángoló szavú és szívű, prófétai lelkű tanúságtevőket, akik bűnbánatra, kiengesztelődésre, jócselekedetekre buzdítanak bennünket. Csak legyen fülünk és szívünk üzenetük meghallgatására!

 

Jézus a legszelídebb lény volt, aki élt köztünk valaha is.

Követeli azt, hogy ne csináljunk rosszat. Soha.

Nagyon kevés dolgot kíván az embertől, de ezt folyamatosan.

Azt mondja, hogy egy megtért bűnös többet ér, mint két igaz...

Jézus tanításának legügyetlenebb gyakorlata is

hihetetlen eredményekkel jár. Ezért vagyok én hívő.

(Pilinszky János)

 

 

* * *

 

Az előző napok adventi gondolatait
az alábbi naptár segítségével érheti el:

 

2017. december
hét \ napVHKSzCsPSzo
Advent I. 3 4 5 6 7 8 9
Advent II. 10 11 12 13 14 15 16
Advent III. 17 18 19 20 21 22 23
Advent IV. 24 25 26 27 28 29 30