Visegrád látkép

Adventi gondolatok

 

adventi koszorú

 

2017. december 7.
Advent 3. vasárnapja.

 

felhő

 

Az Úr lelke nyugszik rajtam...
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
és meggyógyítsam a megtört szívűeket.
Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak,
és szabadságot a börtönök lakóinak.

(Iz 61,1)

 

Örvendjetek mindenkor! Szüntelenül imádkozzatok!
(1Tessz 5,16)

 

Amikor Jézus első tanítványai írásba foglalták Mesterük tanítását, tömör és kifejező címet kellett választaniuk könyvüknek. Választásuk az euangelion, „evangélium” szóra esett, amely annyit jelent: „Jó hír”, „Örömhír”. Természetes volt ez a választás, hiszen Jézus üzenetét már akkor így nevezték, amikor tanítása még nem volt írásba foglalva.

Tulajdonképpen az egész Szentírás, már az Ószövetség is, Örömhír. Hiszen az Ószövetség nem tesz mást, mint meghirdeti a bűn rabságába esett ember számára a szabadulást. A választott nép ujjongó éneket zeng, amikor kiszabadul az egyiptomiak rabságából. Háladalt énekel akkor is, amikor Izajás próféta meghirdeti a Babilóniából való megmenekvést, hazatérést is. A szolgasorból való szabadulás kezdettől fogva a bűn rabigájának lerázását is jelenti. – Az „Örömhír” szó először Izajás prófétánál bukkan föl a Szentírásban. A próféta meghirdeti a Messiást, akit Isten Lelke ken fel, hogy szabadulást hozzon az elnyomottaknak.

A mi örömünk, a keresztények öröme mindig a Krisztustól kapott szabadulásból és ennek továbbadásából fakad. Sohasem csupán pszichológia praktika, a think positive (Gondolkodj pozitívan!) vigasztalása, amely nem hozhat valódi és teljes megváltást. Ferenc pápa már szolgálatának kezdetén rá akart mutatni:

 

Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét,
akik találkoznak Jézussal.
Akik engedik, hogy üdvözítse őket,
azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól,
a belső ürességtől és az elszigetelődéstől.
Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm.

(Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása, nr. 1.)

 

 

* * *

 

Az előző napok adventi gondolatait
az alábbi naptár segítségével érheti el:

 

2017. december
hét \ napVHKSzCsPSzo
Advent I. 3 4 5 6 7 8 9
Advent II. 10 11 12 13 14 15 16
Advent III. 17 18 19 20 21 22 23
Advent IV. 24 25 26 27 28 29 30