Visegrád látkép

Adventi gondolatok

 

adventi koszorú

 

2017. december 7.
Advent 1. hete, csütörtök.

 

Isten városa és a Sátán városa

 

Erős városunk van nekünk, oltalmul szolgál kőfal és bástya.
Nyissátok ki a kapukat, hadd vonuljon be az igaz nemzet,
mely megtartja a hűséget!
...
Bízzatok az Úrban örökkön-örökké,
mert az Úr örök Kőszikla!
A kérkedő várost megalázza,
földig alázza, porba sújtja.
Láb tapossa, szegények lába,
szűkölködők léptei.
(Iz 26,1-6)

 

Mindaz, aki hallgatja szavaimat és követi azokat,
hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette.
(Mt 7,24)

 

Az egész Ó- és Újszövetségen végigvonul a gondolat: Amíg a történelem tart, addig két város, két ország, kétféle tábor szüntelen küzdelmet folytat egymás ellen. Szent Ágoston így ír erről „Az Isten városa” címet viselő fő művében:

A kétféle szeretet kétféle várost emelt magának: a földit tudniillik az Istent megvető önszeretet, a mennyeit ellenben az önmagát megvető istenszeretet. Az előbbi önmagával dicsekszik, az utóbbi az Úrban. Az előbbi az embereknél keresi a dicsőséget, az utóbbi számára Isten, a lelkiismeret tanúja a legnagyobb dicsőség. Előbbi önmagát magasztalva fenn hordja fejét, utóbbi így szól az Úrhoz: „Te vagy az én dicsőségem, aki fejemet felemeled”.

Már Izajás próféta szembeállította az Úrban bízó, rá mint sziklára építő szellemi Jeruzsálemet azzal várossal, amely felfuvalkodottan önmagában bízik, de amelyet a benne uralkodó igazságtalanságok miatt a szegények és elnyomottak el fognak tiporni. Jézus példabeszédében előbbi a sziklára épített háznak, utóbbi a homokra építettnek felel meg.

Mit jelent az Úrban bízni, rá mint sziklára építeni? – Jézus az Ő szavainak figyelmes meghallgatásáról és annak követéséről beszél. A hívő magatartás tehát egyszerre aktív és passzív. Odahallgatás és cselekvés. Folytonos erőfeszítést kíván, hogy megkülönböztessük az önzés, a kényelem, az evilági elvárások hangját attól a hangtól, amely Istentől érkezik.

 

Megváltó Jézusom! Cselekedeteim közül mennyi akad olyan, amely valóban Isten Városát, és nem az Önszeretet Légvárát építi? Félek, hogy csak nagyon kevés. Nagyon gyakran nem a Te igéd vezérel szavaimban, cselekedeteimben! Segíts, hogy szentírási elmélkedéseim mélyre hatoljanak és napi cselekedeteimben, döntéseimben jó gyümölcsöt teremjenek! Ámen.

 

 

* * *

 

Az előző napok adventi gondolatait
az alábbi naptár segítségével érheti el:

 

2017. december
hét \ napVHKSzCsPSzo
Advent I. 3 4 5 6 7 8 9
Advent II. 10 11 12 13 14 15 16
Advent III. 17 18 19 20 21 22 23
Advent IV. 24 25 26 27 28 29 30